četrtek, 23. 2. 2023

Predstojniki enot ter Varuh človekovih pravic o razmerah v ZD Ljubljana

Predstojniki enot Zdravstvenega doma Ljubljana opozarjajo, da je – ob nenehnih napadih na ZD Ljubljana, vsakodnevnem iskanju nepravilnosti, enostranskih objavah v medijih – takšno stanje za njih in njihove paciente postalo nevzdržno. Ob tem objavljamo tudi odgovor Varuha človekovih pravic glede pomanjkanja zdravnikov v ZD Ljubljana.

Težave v primarnem zdravstvu se kopičijo že leta po vsej državi, nanje smo v ZD Ljubljana ves čas opozarjali, odločevalcem smo pošiljali predloge za izboljšanje, a žal nismo bili slišani. Zdaj se vse težave, ki smo jih napovedovali, usmerja le v iskanje krivca pri vodstvu ZD Ljubljana. Vse to pa zelo slabo vpliva na odnos pacientov do naših zaposlenih. Zato ne moremo več sprejeti številnih in nenehnih očitkov, ki se jih vsakodnevno moramo braniti. Velika večina zaposlenih dela odlično in skupaj želimo največjih zdravstveni zavod na primarni ravni dvigniti na najvišjo možno raven, v želji, da bi pacienti dobili prijazno in dobro oskrbo, kolikor je to mogoče. V teh težkih časih bi se zato morali vsi skupaj vprašati, kaj želimo doseči in kako lahko skupaj prispevamo za boljši danes in boljši jutri. Zato vse, ki se ukvarjate le z blatenjem vodstva in ZD Ljubljana opozarjamo, da s tem spodbujate le nasilje, kar se že pozna v naših ambulantah. Opažamo, da so uporabniki pod vplivom negativnih objav in da se najverjetneje ne zavedajo, da s tem vplivajo tudi na zdravstveno obravnavo. Odločevalcem predlagamo, da sedejo za mizo, preučijo vse predloge, ki smo jih iz ZD Ljubljana posredovali v preteklih letih, mi pa si želimo le v miru opravljati svoje delo.
V naši državi se v zadnjih mesecih velikokrat omenjajo domnevno slabi odnosi znotraj zavoda ter se s tem pozornost javnosti nevarno preusmerja stran od resničnih težav, v katerih se nahaja celotni slovenski zdravstveni sistem, katerega le del je tudi ZD Ljubljana. Raziskavi, ki smo ju opravili v ZD Ljubljana – gre za anonimni anketi med zdravstvenimi delavci in vsemi zaposlenimi – kažeta, da so odnosi med zaposlenimi zelo dobri, da si pomagajo med seboj, da jim je omogočeno izražati svoja mnenja, tudi če so drugačna.
Bistveno je, da so odhodi iz dejavnosti družinske medicine večinoma posledica dalj časa trajajoče preobremenjenosti z delom in administrativnimi nalogami. V določenih primerih pa so odhodi povezani tudi z možnostjo večjega zaslužka in drugačne organizacije delovnega časa v primeru zaposlitve pri koncesionarjih ali v gospodarstvu. Na obremenitve je stroka opozarjala vrsto let, v ZD Ljubljana v zadnjih mesecih zelo aktivno, in pozivala odločevalce k sistemskim ureditvam oziroma ukrepom. Ob vse večjem kadrovskem primanjkljaju na določenih področjih in neustreznem vrednotenju dela (vključno z uravnilovko v plačnem sistemu, ki velja za javni sektor) se bodo trenutne težave samo še dodatno poglabljale, seveda v kolikor ne pride do korenitih reform. Večina drugih dejavnosti znotraj ZD Ljubljana, kjer še ni hujše kadrovske podhranjenosti na trgu dela, deluje nemoteno. Vendar, če ne pride do konkretnih rešitev na državni ravni, se utegne srednjeročno situacija poslabšati tudi na drugih področjih primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstvena nega, pediatrija, ginekologija, zobozdravstvo...). V tem smislu želi biti ZD Ljubljana deležnik, ki iz lastnih izkušenj pravočasno opozarja odločevalce in javnost na vsa navedena dejstva, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri iskanju ustreznih rešitev v dobro vseh državljank in državljanov. Zato nas objave iz preteklih mesecev, ki v negativnem kontekstu predvsem omenjajo ZD Ljubljana, zelo presenečajo in se nam zdijo nekorektne. V ZD Ljubljana si želimo, da se družinski zdravniki in vsi drugi zdravstveni delavci lahko končno posvetijo svojemu osnovnemu poslanstvu, to je skrbi za paciente.

Prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med. spec., predstojnica enote ZDL IRROZ
Liljana Klančnik, dipl. m. s., predstojnica enote ZDL Bežigrad
Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org., predstojnica enote ZDL Center
Igor Krunić, dr. dent. med., predstojnik enote ZDL Moste-Polje
Mojca Prica, dr. med. spec., predstojnica enote ZDL Šentvid
Andrej Divjak, dr. med. spec., predstojnik enote ZDL Šiška
Katja Dejak Gornik, dr. med. spec., predstojnica enote ZDL Vič-Rudnik
Asist. mag. Marija Matejka Škufca Sterle, dr. med. spec., predstojnica ZDL SNMP

Odgovor Varuha človekovih pravic 

Objavljamo odgovor Varuha človekovih pravic glede pomanjkanja zdravnikov v ZD Ljubljana, v katerem je med drugim navedeno: »Varuh ne ugotavlja da bi ravnanje ZDL ali MOL pripeljalo do nepotrebnega/dodatnega pomanjkanja družinskih zdravnikov v ZDL, upoštevajoč splošno pomanjkanje družinskih zdravnikov. Še več, menimo, da ZDL in MOL v okviru svojih pristojnosti ravnata v smeri, ki bi čim bolj omilila pomanjkanje družinskih zdravnikov v MOL. Pri iskanju rešitev pa izkazujeta tudi proaktivno ravnanje, s tem ko na MZ in ZZZS naslavljata predloge za reševanje težav zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov. Glede na navedeno Varuh ocenjuje, da kršitve 51. člena Ustave RS in zakonodaje, ki naveden člen konkretizira, ni mogoče pripisati MOL oziroma ZZZS. Varuh pa je prav tako sledil odgovoru MOL in ZZZS glede razlogov, zaradi katerih elektronsko opredeljevanje pri izbranem zdravniku za zdaj ni možno.
Upoštevajoč navedeno Varuh pričakuje, da bodo drugi subjekti, predvsem MZ in ZZZS, v sodelovanju z drugimi deležniki nemudoma, naslovila pomanjkanje zdravnikov družinske medicine«.
Celoten odgovor Varuha človekovih lahko preberete tukaj.

Preberite tudi: