petek, 19. 8. 2022

Podutiški nadvoz je prenovljen

Končali smo s celovito prenovo Podutiškega nadvoza čez obvoznico, na odseku Podutiške ceste med križiščema z Ulico bratov Babnik in z Ledarsko ulico.

Prenovili smo konstrukcijo mostu, vozišče in površine za pešce ter kolesarje, prilagodili prometno ureditev, prenovili komunalne vode in semaforizacijo, na prehodih za pešce v bližnjih križiščih smo uredili tudi taktilne oznake.

Nove pridobitve predvsem za kolesarje

Na nadvozu smo na obeh straneh uredili kolesarske površine in enostranski širok pločnik ter s tem zagotovili zvezno vodenje kolesarjev med obema stranema avtoceste. Na strani proti Kosezam smo kolesarske pasove podaljšali do križišča z Ledarsko ulico, po tej ulici pa bomo v kratkem zarisali še oznake za skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje (t. i. »sharrow«).

Foto: Vita Kontić Bezjak
Foto: Vita Kontić Bezjak

   

Foto: Vita Kontić Bezjak
Foto: Vita Kontić Bezjak

   

Del novih talnih oznak je izveden debeloslojno – takšne oznake ob prevozu zvočno oziroma vibracijsko opozorijo na prehod preko linije, s čimer še povečujemo varnost v prometu predvsem za kolesarje. Glede na razpoložljiv prostor proučujemo tudi možnosti za ureditev oz. označitev kolesarskih površin na Podutiški cesti med Ledarsko ulico in Šišensko cesto.

Zadovoljni »lokalci«

Čez nadvoz se poleg stanovalcev Podutika vsakodnevno pelje veliko dnevnih vozačev, ki po Podutiški cesti prihajajo v Ljubljano na delo, šolanje, po opravkih. Zato je bil objekt precej dotrajan in predmet številnih pobud občanov za obnovo, ki smo jih s tem projektom tudi uresničili.

Z vidika Podutičanov in tistih, ki se po območju vozijo s kolesom, so glavna prednost prenove nadvoza nove kolesarske površine, ki jih doslej ni bilo. V Podutiku je tudi bikepark in skozi naselje dostop do priljubljenih izletniških točk ter v druge kraje pri Ljubljani in posledično je promet kolesarjev na območju toliko večji.

Foto: Vita Kontić Bezjak
Foto: Vita Kontić Bezjak

   

Tamkajšnji prebivalci se prek njega prav tako radi sprehodijo ali kolesarijo do Koseškega bajerja. Številni šolarji ga uporabljajo za prihod do bližnjih osnovnih šol in vrtcev, zato je posebej pomembno, da so površine po prenovi še bolj varne in prijazne uporabnikom.

Številni drugi projekti v Podutiku

Lokalni prebivalci se dodatno veselijo večgeneracijskega igrišča, ki ga bomo predvidoma še letos začeli urejati pri naselju Krivec, še letos načrtujemo tudi začetek rekonstrukcije Dolniške ceste in gradnjo padavinskega kanala po njej s priključitvijo kanala s Ceste Andreja Bitenca, kjer smo v okviru projekta Čisto zate: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE, že zgradili del kanalizacije.

Obenem pripravljamo projektno dokumentacijo za ureditev bližnjega zadrževalnika in njegove okolice, kjer je posebna pozornost namenjena iskanju primerne sonaravne ureditve, da se bo voda čimbolj prečistila in da bomo ohranili mokrotni gozd, ki predstavlja naravno čistilno napravo.

Obnovljen Podutiški nadvoz tako predstavlja pomembo izboljšano povezavo do navedenih točk v naselju.

Septembra še v prenovo nadvoza na Dunajski cesti

Prenovo Podutiškega nadvoza smo izvedli skupaj z Družbo za avtoceste RS (DARS), ki je obnovila nosilno konstrukcijo objekta s hidroizolacijo in komunalne vode za potrebe signalizacije na obvoznici. V MOL pa smo poskrbeli za opremo objekta, asfalt, hodnike za pešce, površine za kolesarje, komunalne vode in semaforizacijo.

Dela sta izvedli podjetji PZG d.o.o. in KPL d.o.o. Skupna vrednost projekta je 1.354.910,60 EUR, od tega za MOL 804.621,22 EUR.

Napovedujemo še, da bomo predvidoma septembra začeli prenavljati nadvoz čez obvoznico na Dunajski cesti. Skupen razpis MOL in DARS za obnovo je že objavljen. DARS bo izvedla prenovo konstrukcije nadvoza, MOL pa vozišče, opremo objekta in semaforizacijo.