sreda, 12. 1. 2022

Postavili smo nove zabojnike za odpadni tekstil

Na desetih lokacijah po mestu ter v zbirnih centrih Barje in Povšetova smo skupaj z javnim podjetjem Voka Snaga in organizacijo Humana postavili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega tekstila, oblačil in obutve.

V Sloveniji na področju recikliranja odpadnega in dotrajanega tekstila ter oblačil poteka veliko projektov, narašča tudi število trgovin z rabljenimi oblačili in s hišnim tekstilom. Številnim aktivnostim navkljub pa količine zavrženega tekstila naraščajo – tekstilni odpadki so najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, še vedno pa pogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki.

Zavezani krožnemu gospodarstvu

S prvim januarjem 2025 bo ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil postalo obvezno v vseh državah članicah Evropske unije, zato v luči napovedanih zakonskih zahtev in zavezanosti Mestne občine Ljubljana h krožnim praksam in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi (Zero Waste strategija) začenjamo s pilotnim projektom zbiranja oblačil in obutve v MOL.
Projekt smo razvili v sodelovanju z organizacijo Humana, ki je zagotovila ustrezne zabojnike in njihovo redno praznjenje ter nadaljnje primerno ravnanje z zbranim odpadnim tekstilom.

Kje so postavljeni zabojniki za tekstil?

Zabojnike smo postavili na deset lokacij zbiralnic oziroma ekootokov - na Aljaževi, Fabianijevi, Krimski in Postojnski ulici, Jarški in Dunajski cesti, na Livadi, ulici Ob Ljubljanici, v soseskah Murgle in Rožna dolina - ter v oba ljubljanska zbirna centra – na Barju in na Povšetovi ulici.

Na teh lokacijah načrtujemo redno spremljanje zbranih količin in sestave odpadkov (oblačila, obutev, hišni tekstil …).

Preberite tudi: