petek, 7. 5. 2021

Poziv za končanje brezdomstva v Evropi do leta 2030

V Portu na Portugalskem bo 7. in 8. maja 2021 potekal Social Summit, na katerem bodo obravnavali tudi odprto pismo s pozivom za končanje brezdomstva v Evropi do leta 2030, katerega podpisniki so številni člani in članice Evropskega parlamenta ter župani velikih evropskih mest, med njimi tudi župan Zoran Janković.

Brezdomstvo je žal prisotno tudi v Sloveniji. Z najbolj vidnimi in skrajnimi oblikami brezdomstva se srečujemo v urbanih okoljih, v mestih, kjer so večje možnosti, da posamezniki ostanejo anonimni, več je priložnosti za priložnostni zaslužek in prispevke mimoidočih ter večja ponudba različnih programov pomoči.

Na mestni občini Ljubljana sofinanciramo delovanje treh zavetišč za brezdomne, v katerih je prostora za nastanitev oziroma prenočitev do 70 oseb. Z zavetiščem na Poljanski cesti upravlja Center za socialno delo Ljubljana, ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje izvaja program zavetišča za brezdomne uporabnike nedovoljenih drog, manjše zavetišče ima tudi Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Poleg zavetišč na MOL že več let sofinanciramo tudi programe nastanitvene podpore brezdomnim, ki se v Ljubljani v pretežni meri izvaja v neprofitnih najemnih stanovanjih Javnega stanovanjskega sklada MOL, katerih najemniki so izvajalci omenjenih programov. V teh programih je za nastanitev na voljo okoli 40 mest.
Poleg tega so najbolj ranljivi najemniki mestnih neprofitnih stanovanjskih enot, da ne zdrsnejo v brezdomstvo, deležni pomoči in podpore za ohranjanje varnega najemnega razmerja oziroma bivališča v okviru anti-deložacijske dejavnosti Javnega stanovanjskega sklada MOL (v okviru te dejavnosti je hkrati obravnavanih oziroma v reševanju 30 primerov posameznikov, parov in družin). Za preprečevanje in blaženje posledic brezdomstva ter pomoč v eksistencialni socialni stiski zagotavljamo tudi sredstva za denarne pomoči socialno najšibkejšim meščankam in meščanom (na podlagi občinskega odloka) ter sofinanciramo programe za preskrbo s hrano (izdaja paketov, topli obroki, suhi obroki), oblačili, obutvijo, programe higienske oskrbe za brezdomne, programe dnevnih centrov in terenskega dela, svetovalne programe (na primer za izhod iz prezadolženosti).

Brezdomstvo je skrajna oblika revščine, ki izvira iz širših družbenih razmerij in je tudi posledica vse bolj šibkega in neprilagodljivega sistema socialne države. Za preprečevanje brezdomstva je nujna sistemska ureditev stanovanjske politike na državnem nivoju ter zagotavljanje pogojev za varne in trajne oblike zaposlitve. Lokalna skupnost lahko blaži posledice brezdomstva in nudi začasne rešitve, za dolgoročne rešitve na tem področju pa so nujne sistemske spremembe na državni ravni.
Ker je problematiko brezdomstva mogoče uspešno naslavljati le s skupnimi močmi, z aktivnim delovanjem na vseh nivojih in medsektorsko, smo k podpori zaveze na srečanju v Portu povabili tudi Vlado RS. 

Preberite tudi: