petek, 27. 11. 2020

Poziv za vse, ki izvajate dejavnosti letnega programa športa MOL 2021

Športna društva, nevladne organizacije in posamezniki, ki izvajate letni program športa v Mestni občini Ljubljana lahko do 11. decembra 2020 potrdite svoje programe, njihove dopolnitve ali spremembe.

Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022.

Poleg potrditve izbranih dejavnosti je pri dejavnostih na področju tekmovalnega športa možna potrditev dejavnosti, ki so bile zavrnjene oz. je bila višina sofinanciranja sorazmerno znižana, ker v njih ni bilo (zadostnega števila) športnikov v času oddaje vlog na javni razpis.

Celoten poziv najdete tukaj, rok za oddajo je 11. december 2020.

Preberite tudi: