sreda, 17. 6. 2020

Prenovljena informativna tabla v fenološkem parku Tivoli

V Tivoliju smo postavili obnovljeno tablo Mednarodnega fenološkega parka, ki smo jo dopolnili z aktualnimi podatki spremljanja fenoloških podatkov v zadnjih letih.

Kaj je fenološki park?

V mednarodnih fenoloških parkih uspevajo drevesa in grmi s posebno lastnostjo. Vsi so klonski potomci ene svoje matične rastline, kar omogoča enotno primerjavo in proučevanje vpliva podnebnih dejavnikov na fenološki razvoj rastlin v širšem geografskem prostoru. Mednarodna evropska mreža fenoloških parkov šteje že 89 parkov in zajema širok geografski prostor od Irske in Finske na severu, do Portugalske na zahodu, Makedonije na jugu in Baltskih držav na vzhodu. Pokriva različna podnebna območja, od hladnih in toplih, območij pod vplivom morja do povsem kontinentalnih območij celinskega dela Evrope.
Podatke o fenoloških opazovanjih posredujemo v arhiv podatkov mednarodnih evropskih fenoloških parkov pri Humboldtovi Univerzi v Berlinu. Podatki fenoloških opazovanj so neprecenljiv vir za raziskave vpliva podnebnih sprememb na rastlinski svet.

Edini fenološki park v Sloveniji je v Ljubljani

Mednarodni fenološki park v Tivoliju je edini tovrstni park v Sloveniji. Uvrščen je v mrežo evropskih fenoloških parkov, ustanovljeno na pobudo Komisije za agrometeorologijo pri Svetovni meteorološki organizaciji. Leta 1958 ga je ustanovila takratna slovenska hidrometeorološka služba, že skoraj dve desetletji pa za izpolnjevanje njegovega poslanstva skrbi Agencija RS za okolje. Na Mestni občini Ljubljana smo k vzdrževanju parka pristopili leta 2011. Za urejenost parka skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA s svojo ekipo Sektorja za urejanje javnih površin, za obnovo table pa je poskrbela Agencija RS za okolje.

Preberite tudi: