ponedeljek, 18. 11. 2019

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Res je, da smo uspešni pri ločevanju odpadkov, a vsako leto vseeno proizvedemo vse več odpadkov. Naša nova naloga je, da v ospredje postavimo krožne prakse ravnanja z odpadki.

  • Kupujmo preudarno, in, če je le mogoče, rabljeno!
  • Predmete za enkratno uporabo zamenjajmo s tistimi za večkratno!
  • Nakupujmo s svojo trajnostno "embalažo", kot so vrečke iz zaves, kozarci, posode ...
  • Nakupujmo le toliko, kot potrebujemo in pravilno shranjujmo živila, da čim dlje ostanejo sveža!

Nepogrešljivih sedem, da bomo še naprej najboljši

1.     Pravilno ločujte

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujete. V Voki Snagi opažamo, da nekateri občani s svojimi odpadki ne ravnate pravilno: biološke odpadke v rjavi zabojnik odlagate v plastičnih vrečkah, kar je napačno, v zabojnik za embalažo odlagate karton, v zabojnik za papir pa tetrapak. Nekateri nevarne in kosovne odpadke, zeleni odrez ipd. puščate ob zabojnikih, namesto da bi jih odpeljali v zbirni center ali zanje naročili odvoz. Kadar ne veste, kam spada odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si, na nepravilno ravnanje z odpadki pa vas bo z obvestilom na zabojniku opozorila tudi Voka Snaga. Če se bodo nepravilnosti ponavljale, bo Voka Snaga obvestila Inšpektorat MU MOL oziroma medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor in ki za nepravilnosti lahko izda tudi globo. Snaga teh pristojnosti nima.

2.     Odlagajte v zabojnike in zbiralnice, ne okoli njih

Odpadke odlagajte v zabojnike, ne okoli njih. Občinska zakonodaja prepoveduje odlaganje odpadkov v vrečkah ali škatlah, kosovnih odpadkov, vejevja, gradbenih odpadkov in drugega materiala ob zabojnikih. Občinska zakonodaja prav tako prepoveduje odlaganje kosovnih in drugih odpadkov, ki spadajo v zbirni center, okoli podzemnih zbiralnic. Prav tako ob podzemnih zbiralnicah ni dovoljeno odlagati (tipiziranih) vreč, kartonastih škatel, plastičnih zabojčkov z odpadki. Ker so za odpadke odgovorni tisti, ki jih povzročajo, poskrbite, da jih boste pravilno ločevali in odlagali. Če opazite, da drugi ravnajo nepravilno, se lahko obrnete na Inšpektorat MU MOL (telefonska številka: 01 306 16 00, e-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si).

Kosovni odpadki

Odvoz kosovnih odpadkov ni ukinjen, le naročiti ga je treba. Izpolnite naročilnico na spletni strani in počakajte na naš klic, da se dogovorimo za datum odvoza. Pri tem je pomembno, da kosovne odpadke pripravite dan prej, in sicer zvečer po 20. uri, ali pa zjutraj na dan odvoza. Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen, in sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite, ko ga potrebujete, uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum med 1. oktobrom in 30. novembrom 2018.

3. Velikost zabojnika je pomembna

Voka Snaga je zadolžena za določanje velikosti zabojnikov svojih uporabnikov. Če zaposleni opazijo, da se ob zabojnikih pojavljajo dodatne vrečke, da je zabojnik večkrat zapored poln in njegov pokrov odprt, je to zanje znak, da velikost zabojnika ni primerna za potrebe uporabnikov. Zato lahko zabojnik zamenjajo z večjim, in to brez vašega predhodnega soglasja. Pri tem Voka Snaga upošteva količine na osebo na mesec, ki znaša 30 litrov za preostanek odpadkov, 60 litrov za embalažo, 20 litrov za papir, 10 litrov za steklo in 15 litrov za biološke odpadke. Poleg tega upošteva tudi pogostost odvoza odpadkov pri posameznem uporabniku.

Snagina tipizirana vrečka

Za občasno večjo količino preostanka in bioloških odpadkov lahko ob zabojnike postavite posebne tipizirane vrečke, a ne več kot pet naenkrat. Uporabite lahko 50- ali 100-litrske tipizirane vrečke, ki so naprodaj prek spleta: www.vsezaodpadke.si/vokasnaga in v Centru za pomoč in podporo uporabnikom na Vodovodni cesti 90. Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke so na voljo tudi v večjih Mercatorjevih trgovinah in na Petrolovih bencinskih servisih, tiste za biološke odpadke pa v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani. Če pa je odpadkov redno več, kot jih lahko pospravite v svoje zabojnike, naročite večje ali dodatne zabojnike. Pri tem upoštevajte, da na ceno, ki jo plačate za storitve ravnanja z odpadki, vpliva tudi velikost črnega in rjavega zabojnika. Naročilo dodatnega ali večjega zabojnika za embalažo in/ali papir vas ne stane nič.

4.     Poskrbite, da zabojniki stojijo na zasebni površini

Vsi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, morajo stati na zasebni površini. To določa občinska zakonodaja in tako je v vseh slovenskih ter evropskih mestih. Če zabojniki stojijo na javni površini, jih pospravite na zasebno. Tako najlažje preprečite, da bi odpadke vanje odlagali drugi, in poskrbite, da okoli zabojnikov ni odpadkov. Za urejenost zbirnih in prevzemnih mest, za okolico zabojnikov torej, ste odgovorni uporabniki. Poleg tega so zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah nevarni za pešce, kolesarje in voznike.

Obvestilo

Na javnih površinah lahko stojijo samo ekootoki/zbiralnice. Na zbiralnicah se namreč pojavljajo težave, ker občani v zabojnike za embalažo, papir in steklo odlagajo odpadke, ki tja ne spadajo; občani k zbiralnicam prinašajo kosovne, gradbene in druge odpadke, zato nastajajo mala črna odlagališča; ponekod pravne osebe, občani in prebivalci drugih občin »zlorabljajo« javne zbiralnice za odlaganje embalaže in mešanih komunalnih odpadkov, saj niso vključeni v sistem (nimajo zabojnikov, ne plačujejo …); nekateri uporabniki raje z embalažo polnijo zabojnike na zbiralnicah kot svoje, kar je nesmiselno, saj smo vsem občanom pripeljali zabojnike za embalažo zato, da bo ločevanje odpadkov preprostejše.

5.     Omogočite dostop do prevzemnega mesta

Da bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, zabojnike do 6. ure zjutraj pripravite na prevzemno mesto. To je mesto na robu javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in zabojnike izprazni. Voka Snaga nima ne pristojnosti ne dolžnosti, da bi zabojnike prevzemala z zasebnih površin. Prosimo tudi, če poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, in, če je potrebno, obrežite drevje in grmovnice, ki ovirajo preglednost cestišča. Dostop do zabojnikov je zelo pomemben zaradi vaše varnosti, varnosti mimoidočih in delavcev Voke Snage. Delavci na prometnih cestah in ulicah vsak dan izpraznijo več tisoč zabojnikov za odpadke, zato vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, kadar morate počakati, da opravijo svoje delo, in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

Odvoz v poletnem času

Ekipe začno odvažati odpadke praviloma ob šestih zjutraj. V poletnih mesecih, ko temperature presežejo 30 °C in je njihovo delo še težje, začenjajo svoj delovnik prej kot običajno, in sicer med 5. in 5.30. Opravičujemo se vam zaradi morebitnih nevšečnosti zaradi poletnega urnika praznjenja zabojnikov in prosimo za razumevanje.

6.     Spoznajte pot odpadkov

Kot morajo biti jasne obveznosti uporabnikov, je ključnega pomena, da je pregledna tudi pot ravnanja z odpadki, potem ko jih ustrezno ločite in odložite v prave zabojnike. Voka Snaga ločeno zbrano embalažo, karton in steklo brezplačno preda družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Tako določa zakonodaja. Preostanek odpadkov in biološke odpadke odpeljemo v predelavo v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana na Barje. Predelava odpadkov pomembna za pridobivanje surovin in zmanjšanje količin odloženih odpadkov. V Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana biološke odpadke predelamo v kompost najvišje kakovosti, iz preostanka odpadkov pa izločimo kar največ še uporabnih materialov oziroma surovin. Voka Snaga z zbranimi odpadki ne služi, saj zakonodaja določa, da mora večino odpadkov (embalažo, karton in steklo) brezplačno predati embalažnim družbam, za predelavo v zbirnih centrih zbranih nevarnih in gradbenih odpadkov pa mora pooblaščenim podjetjem plačati. Papir, kovino in akumulatorje Voka Snaga proda po tržnih cenah in pri tem prihodki od prodaje znižujejo strošek na položnici, ki jo plačate uporabniki.

Prijavite krajo papirja

Če opazite krajo odpadnega papirja, jo prijavite na telefonsko številko 01 477 96 66 in operaterjem posredujte podatke o lokaciji kraje, o tipu in registrski številki vozila, ki je odpeljal papir. Kraja papirja ne povzroča škode le Voki Snagi, ampak tudi vam. Voka Snaga namreč s prodajo papirja delno znižuje stroške ravnanja z odpadki in tudi tako omogoča, da so zneski na položnicah med najnižjimi v Sloveniji.

7.     Bodite obveščeni

Osnovne informacije lahko najdete na spletni strani www.vokasnaga.si, na spletni strani www.mojiodpadki.si pa lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico ali z e-iskalnikom ABC odpadkov preverite, kam spada posamezen odpadek. Če imate kakršno koli vprašanje, stopite v stik z nami. Pišite nam na snagalj@vokasnaga.si, pokličite nas na telefonsko številko 01 477 96 00 ali obiščite Center za pomoč in podporo uporabnikom na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. Pišete nam lahko tudi na Facebook @vokasnaga. Z mobilno aplikacijo Moji odpadki lahko preverite delovni čas zbirnih centrov, urnik odvoza vseh vrst odpadkov in poiščete kontaktne podatke Voke Snage. Namestitev aplikacije je preprosta in brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS (iPhone) in Android.

75402161 3020911291272345 3264185315442556928 o 

Akcija zbiranja odsluženih gospodinjskih aparatov

Pripeljite odsluženo električno in elektronsko opremo in v zameno boste prejeli vrednostne BONE za nakup novega aparata Gorenje, ki je energijsko varčnejši in prijaznejši tako do okolja kot vašega računa za električno energijo.

Kam z vašim odsluženim aparatom?

Oddaja vašega odsluženega gospodinjskega aparata še nikoli ni bila tako enostavna in dobičkonosna. Vse, kar morate narediti, je, da vaš odslužen mali ali veliki gospodinjski aparat prinesete v enega izmed Studiev Gorenje ali na izbrano prevzemno mesto. Ob oddaji aparata vam bomo podelili komplet 3 vrednostnih bonov, katere lahko izkoristite ob nakupu treh novih, varčnih gospodinjskih aparatov. Vrednostne bone lahko izkoristite pri nakupu novega gospodinjskega aparata v studiih Gorenje, ob vsakem nakupu lahko izkoristite enega od podarjenih vrednostnih bonov, glede na vrednost vašega nakupa.


Akcija, ki poteka v sodelovanju JP Voka Snaga in Gorenja, traja od 1. 9. do 31. 12. 2019. BONI so unovčljivi izključno v Studiih Gorenja do 29. 2. 2020.

Smeti so strašnejše, kot se zdi

V Ljubljani se zavedamo pomena varovanja našega okolja, zato tudi s kampanjo Smeti so strašnejše, kot se zdi opozarjamo na posledice neustreznega ravnanja z odpadki. Kampanja je del naših in prizadevanj JP Voka Snage za varno, trajnostno naravnano ter urejeno okolje, ki zagotavlja kakovostno življenje nam in generacijam za nami. 

SNAGA bb zascitimo okolje 504x238mm SAJ v6 1

Strasne smeti dve2

SNAGA bb zascitimo okolje 504x238mm SAJ v6 3

 

Preberite tudi: