sreda, 25. 1. 2023

Priključite se projektu Sožitje med mestom in podeželjem

V okviru Lokalne akcijska skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) vas vabimo k sodelovanju pri pripravi in izvedbi projektov, ki bodo prispevali k boljšemu in lepšemu življenju v Mestni občini Ljubljana. Predstavitvena delavnica bo v torek, 31. januarja 2023.

LAS Sožitje je lokalno partnerstvo, ki že od leta 2007 deluje na območjih Mestne občine Ljubljana, Škofljice, Grosuplja in Iga. V tem času so bili izvedeni številni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev in ki prispevajo k boljšemu življenju prebivalstva.
V Mestni občini Ljubljana smo na primer v prejšnjem obdobju s temi sredstvi financirali podjetniška izobraževanja (podjetniški startup vikend, podjetniška akademija, podjetniško druženje z gostom) in projekt Vaška učna točka – Medgeneracijski dom, kjer smo različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starostnikom ponujali brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj za medsebojno učenje in druženje.

Nove priložnosti

Z novim programskim obdobjem, ki bo trajalo do leta 2027, bodo ponovno na razpolago evropska sredstva za projekte lokalnega razvoja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 23. 12. 2022 objavilo Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Tudi v novem obdobju bodo projekti LAS financirani iz dveh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

RRA LUR prevzema vodenje partnerstva

Uredba določa, da je potrebno za novo programsko obdobje formalno oblikovati lokalno partnerstvo in pripraviti novo Strategijo lokalnega razvoja, kar bo pogoj za pridobivanje sredstev. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z novim programskim obdobjem prevzema vlogo vodilnega partnerja, ki bo poskrbel za pravočasno pripravo vseh pogodb, dokumentov in strategije, s čimer bo omogočeno kvalitetno in učinkovito delovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje. Poleg tega bo RRA LUR članom nudila tudi vso strokovno podporo pri pripravi ter poročanju projektov.

Kdo se lahko vključi v LAS

Članstvo v LAS Sožitje je odprto za vse!
Včlanijo se lahko polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS, pravne osebe, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS, pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS ali nevladne organizacije v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete z nami ter prispevate svoj delež k razvoju območja, iz katerega izhajate in v katerem živite. Pristopna izjava je objavljena na spletni strani www.las-sozitje.si

Predstavitev projekta

V torek, 31. januarja 2023, bomo ob 17. uri v prostorih ČS Sostro (Cesta II. grupe odredov 43, sejna soba v 1. nadstropju) organizirali delavnico, na katerih bomo predstavili novo programsko obdobje in dorekli načrt za pripravo Strategije lokalnega razvoja.
Konec februarja se bo sestala skupščina, na kateri bomo podpisali partnersko pogodbo o delovanju LAS v novem programskem obdobju. Sledile bodo delavnice in posveti za pripravo projektov. Obvestila o načrtovanih aktivnostih bodo objavljena na spletni strani www.las-sozitje.si.

Preberite tudi: