Podeželje

Zeleni prag mesta

Podeželski prostor, ki ga definirajo predvsem kmetijske površine in gozd, predstavlja 78,6 odstotkov celotnega območja Mestne občine Ljubljana: na skupni površini 275 km2 imamo 109 km2 kmetijskih površin in 107 km2 gozdnih površin. Kmetijsko zaledje prestolnici zagotavlja oskrbo s kakovostno hrano lokalnega izvora, kar je edinstven primer, ki ga bomo v prihodnje dobro ohranili kot nekaj posebnega. Prostor za kmetijsko dejavnost ob intenzivnih spremembah v prostoru in družbi dobiva novo vlogo in pomen.