Podeželje

Zeleni prag mesta

Paradigma razvoja podeželja v MOL: "Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja." Podeželski prostor, ki ga definirajo predvsem kmetijske površine in gozd, predstavlja v Mestni občini Ljubljana 78,4 % njenega celotnega območja (površina MOL je 275 km2 ha od tega 109 km2 kmetijskih površin in 107 km2 gozdnih površin – Vir: Statistični letopis Ljubljane 2013).

Poleg največjega naselja Ljubljana, je tu še 37 manjših naselij (Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Črna vas, Dolgo Brdo, Dvor, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Lipe, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Medno, Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Rašica, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Stanežiče, Šentpavel, Toško čelo, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica in Zgornje Gameljne).

Podeželski in urbani značaj se prepletata na dveh tretjinah njenega območja. Najbolj izrazito podeželski značaj imajo naselja v Posavskem hribovju na vzhodu MOL. Številne vasi, in zaselki, ki danes nimajo svoje krajevne table, pa so postali del naselja Ljubljana – Savlje, Tacen, Šentvid, Sostro …

Kmetijsko zaledje Mestne občine Ljubljana prestolnici zagotavlja oskrbo s kakovostno hrano lokalnega porekla. Gre verjetno za edinstven primer, ki ga velja tudi v bodoče ohraniti kot nekaj posebnega. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ljubljansko podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Kljub vse manjšemu gospodarskemu pomenu kmetijske dejavnosti pa ta prostor, ob intenzivnih spremembah v prostoru in družbi, dobiva novo vlogo in pomen. Vse bolj postajajo pomembne sekundarne funkcije, kot so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, kot so tla in voda ter ohranjanje skozi stoletja oblikovane kulturne krajine.

Odsek za razvoj podeželja

Mestna občina Ljubljana je med evropskimi prestolnica prva s posebnim Odsekom za razvoj podeželja in sodelavci, ki se ukvarjajo izključno s tem področjem.