torek, 28. 7. 2020

Razvijte svojo podjetniško idejo

Imate inovativno in napredno podjetniško idejo? Prijavite jo v projekt PONI LUR - podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji, v okviru katerega boste dobili podporno podjetniško okolje, v katerem boste lahko uspešno razvili in realizirali lastne poslovne ideje.

PONI LUR - podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji

Glavni cilj projekta PONI LUR je udeležencem predati vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj njihove ideje ter zagon novega podjetja. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) bo zagotovila podporno podjetniško okolje, v katerem lahko podjetniki uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.
Gre za prvega od sedmih sklopov štirimesečnega programa podjetniškega usposabljanja, ki bo potekalo v obliki zaposlitve na RRA LUR. Slednja udeležencem omogoča tako finančno podporo pri razvoju poslovnih idej kot tudi čas, namenjen izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

Skupaj kar 78 podjetniških idej 

Z aktualnim razpisom bo priložnost za razvoj svoje podjetniške ideje dobilo prvih 12 udeležencev. V okviru projekta, ki bo trajal do 30. septembra 2023, pa bo v program skupno vključenih kar 78 udeležencev. Glavne delovne obveznosti in naloge na podlagi razpisa izbranih zaposlenih bodo usmerjene v pridobivanje ključnih znanj, ki so nujna za uspešen razvoj poslovnih idej. V času programa bodo tako pod mentorstvom različnih vrhunskih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo; vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljena bo tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po principu co-workinga.

Komu je namenjen program 

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. To pomeni, da morajo biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta, idr.

Prijavite se

Na poziv, ki je objavljen na spletni strani www.rralur.si, se lahko prijavite do 26. avgusta 2020. Vabimo vas tudi na predstavitev projekta, ki bo v četrtek, 6. avgusta 2020, ob 10. uri v Stavbi B Tehnološkega parka Ljubljana.

Dodatne informacije lahko dobite vsak dan do vključno 21. avgusta 2020 med 8. in 13. uro na telefonski številki 01 306 19 02 in e-naslovu info@rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR v vrednosti 831.480,00 evrov bo ESRR prispeval 582.036,00 evrov.

Preberite tudi: