petek, 29. 3. 2024

Pripravljamo novo strategijo razvoja kulture v MOL

Na Mestni občini Ljubljana smo pripravili predlog Strategije razvoja kulture v MOL 2024-2027. Javna razprava bo trajala do 22. aprila 2024, javni posvet o predlogu nove strategije pa bo v Galeriji Cukrarna v ponedeljek, 15. aprila 2024.

Predlog Strategije razvoja kulture v MOL 2024-2027 je peti strateški dokument, ki določa cilje, ukrepe in aktivnosti MOL na področju kulture v naslednjem štiriletnem obdobju. Pozitivni učinki štirih zaporednih kulturnih strategij MOL so vidni tako v številnih kulturnih dogodkih in umetniških presežkih, kot tudi v kontinuiranih posodobitvah javne kulturne infrastrukture. Z novim strateškim dokumentom naslavljamo in rešujemo nove izzive na področju umetnosti in kulture ter dodatno krepimo mednarodno prepoznavnost Ljubljane kot mesta kulture in ustvarjalnosti. Enako kot prejšnji strateški dokumenti tudi nova kulturna strategija MOL prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki so nastale kot rezultat izrazito participativnega leto in pol trajajočega procesa. V proces snovanja strateških ciljev in ukrepov je bilo aktivno vključenih 138 uveljavljenih umetnic in umetnikov ter kulturnih delavk in delavcev ter predstavnikov mestnih javnih zavodov s področja kulture in sicer v okviru devetih fokusnih skupin, ki so bile izoblikovane z namenom skupnega strateškega premisleka. Poleg tega so vsi javni zavodi MOL na področju kulture, kakor tudi številne nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi sodelovali pri pripravi tega dokumenta ne le skozi strukturirane pogovore, temveč tudi s pisnimi predlogi.

Sodelujte v javni razpravi

Javna razprava o osnutku Strategije razvoja kulture v MOL 2024-2027 poteka do 22. aprila 2024. V tem času lahko svoje predloge in pripombe podate na obrazcu, ki je priloga osnutku strategije. Do vsakega predloga se bomo opredelili, dodatne informacije dobite tudi na telefonski številki (01) 306 48 40.
Vabimo vas tudi na javni posvet o predlogu nove strategije, ki bo v Galeriji Cukrarna, v ponedeljek, 15. 4. 2024, ob 14. uri.

Preberite tudi: