torek, 5. 1. 2021

Pripravljamo ogled ateljejev in umetniških prostorov

Ogledi umetniških ateljejev in prostorov, ki jih z javnim razpisom oddajamo v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti, bodo v četrtek in petek, 7. in 8. januarja 2021.

Ogled 14 za oddajo predvidenih prostorov na Trgu Prekomorskih brigad 1 bo v petek, 8. januarja 2021, ob 9. uri

Ogledi treh umetniških ateljejev pa bodo v četrtek, 7. januarja 2021. Ogled prostega ateljeja na Resljevi cesti 18 bo ob 9. uri, ateljeja na Bregu 8 pa ob 10.30 uri. Ogled ateljeja na Masarykovi 24 ni mogoč, saj še ni izpraznjen.
Oglede prostorov bomo izvedli ob upoštevanju varnostnih ukrepov NIJZ (maska, vzdrževanje distance, posamični ogled, …).

Javni razpis za oddajo umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti

Namen razpisa je poiskati izvajalce kulturnih projektov in programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo h kulturni ponudbi MOL. Omogočili jim bomo brezplačno uporabo ateljejev in prostorov za izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Z razpisom oddajamo tri umetniške ateljeje in 14 prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti.

Za proste umetniške ateljeje se lahko prijavijo posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti, za prostore za kulturne dejavnosti pa pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture in posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo pa je vključno do torka, 12. januarja 2021.

Preberite tudi: