torek, 9. 11. 2010

Prodaje nepremičnin JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se je v torek, 9.11.2010, sestal na svoji 56. seji.

Na 56. seji je Nadzorni svet podal soglasje k posamičnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer:

  • prodaji dveh nepremičnin v lasti JSS MOL: stanovanja na Valvasorjevi ulici 1 in Karlovški cesti 20 v Ljubljani zaradi gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja na podlagi metode javne dražbe, ki se bo vršila v ponedeljek, 29. novembra 2010, na sedežu JSS MOL in
  • prodaji nepremičnine v lasti JSS MOL: stanovanja na Ciril Metodovem trgu 15 v Ljubljani zaradi dotrajanosti na podlagi metode javnega zbiranja ponudb - odpiranje prispelih ponudb bo v četrtek, 2. decembra 2010, na sedežu JSS MOL.

Besedili javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za prodajo navedenih nepremičnin bosta objavljeni v petek, 12. novembra 2010, v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada MOL in Mestne občine Ljubljana ter na oglasni deski JSS MOL.

Urška Otoničar, predsednica NS JSS MOL