četrtek, 27. 10. 2022

Projekt CossCare nagrajen

Projekt integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare), pri katerem je sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana, je prejel letno nagrado Naj županijski EU projekt 2022.

Ministrica za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Republike Hrvaške Nataša Tramiščak je med 37 prijavljenimi projekti v kategoriji Prispevek k čezmejnem sodelovanju, 1. nagrado podelila mestu Zagreb za izvedbo omenjenega projekta.
Pri projektu so poleg Zagreba sodelovali še Mestna občina Ljubljana, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (vodilni partner), Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Center za pomoč na domu Maribor, Dom zdravlja Čakovec ter številni pridruženi partnerji.

O projektu

Glavni cilj projekta je bil povečati socialno vključenost večih skupin starejših, zmanjšati družbeno neenakost in izboljšati kakovost življenja starejših.

Projektni partnerji so uporabnikom v času izvajanja projekta od 1.septembra 2018 do 30. avgusta 2020 nudili brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, dietetike in zdravstvene nege. Po zaključku projekta Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, s finančno podporo Mestne občine Ljubljana, nadaljuje z nudenjem brezplačnih storitev fizioterapije, delovne terapije in zdravstvene nege na domu. Temu sledita tudi Mestna občina Zagreb, ki je z nadaljnjim financiranjem zagotovila nadaljevanje projektnih aktivnosti na področju delovne terapije in Center za pomoč na domu Maribor, ki nadaljuje s storitvami na področju fizioterapije in delovne terapije.

Preberite tudi: