četrtek, 21. 5. 2020

Projekt Zunaj: podprli bomo 15 pobud za lepši javni prostor

V okviru projekta Zunaj, s katerim podpiramo lokalne pobude prebivalcev Ljubljane, bomo letos uresničili 15 idej naših meščank in meščanov.

Prejeli smo 57 pobud, med katerimi je komisija, ki so jo sestavljali sodelavci Mestne občine Ljubljana, ProstoRoža in IPoP - Inštituta za politike prostora, izbrala 15 zmagovalnih pobud.

Zmagovalne pobude

 1. Klopi ob parku na Rašiški ulici
 2. Igrišče za vse!
 3. “Welcome to the Valley of Besnica Meeting Point”
 4. “Kača klepetača”
 5. Ureditev košarkarskega igrišča v soseski Mostec
 6. Sneberska oaza
 7. Družabni kotiček pod stolpnico
 8. Ureditev zelenega pasu ob blokih
 9. Vozlišče dobrih idej
 10. Otroško igrišče “Tbilisijska”
 11. Doživljajsko igrišče
 12. Kotiček ob Ljubljanici
 13. Punkl
 14. Šiškarji zunaj (med zmagovalne pobude uvrščeni naknadno, saj se prijavitelji ene od izbranih pobud niso odločili za sodelovanje) 
 15. Poljanski vrt (med zmagovalne pobude uvrščeni naknadno)

Prebivalci na Vojkovi ulici, v Murglah in na Opekarski ulici bodo uredili nove klopi in zasaditev. Na koncu Šivičeve ulice bodo sosedje uredili dostop do Ljubljanice, na Brodu bo zaživelo doživljajsko igrišče. V Zgornjo Šiško se vrača kino na prostem. Kratki slovenski filmi, ki so bili posneti prav v Zgornji Šiški, so lani kljub dežju pritegnili kar 300 obiskovalcev. Letos bodo na ogled filmi, ki so jih posneli prebivalci iz soseske, pobudnici akcije pa bosta skupaj s prijatelji obnovili tudi klopi ob Rašiški ulici. Druženje bo spodbujalo tudi novo “vozlišče idej”, ki ga bodo pred vhodom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo uredili študenti, na Zarnikovi in Gorkičevi ulici pa bodo prebivalci obnavljali prostorčke, kjer že potekajo sosedska druženja.

Letos smo prejeli veliko pobud iz obrobja Ljubljane - iz Kleč, Kašlja, Podutika, Zadobrove, Besnice in Sneberja. Tam bo zaživel novi kolopark, v Besnici pa so zaradi navala kolesarjev v času omejitve gibanja znotraj občine ugotovili, da potrebujejo večje počivališče. V okviru projekta bomo obnovili tudi dve košarkarski igrišči v Mostecu in na Viču.

Z majhnimi posegi do velikih sprememb

Člani komisije so opazili, da so se številni prijavitelji pri letošnjih pobudah s sosedi začeli pogovarjati o idejah še pred pozivom, saj imajo skoraj vse močno lokalno podporo. Zelo veliko pobud se je nanašalo na manjše zelene površine v soseskah. Med drugim so opazili tudi, da so prebivalci postali pozorni na majhne kotičke v njihovih soseskah.

Izvedba do konca septembra

Pobudniki zmagovalnih akcij imajo do konca septembra čas za izvedbo akcij. Vsaka pobuda bo dobila svojega mentorja, ki bo pomagal z nasveti in strokovno podporo, ter do 800 € za nakup materiala. Delo, ki bo vloženo v uresničevanje pobud, je prostovoljno.

O projektu Zunaj

S projektom Zunaj pomagamo uresničiti ideje prebivalcev in spodbujamo njihovo povezovanje v soseskah. Predvsem pa želimo, da več časa preživijo zunaj, na prostem.

Zunaj je projekt Mestne občine Ljubljana, ki je nastal v sodelovanju z društvom ProstoRož in Inštitutom za politike prostora (IPoP). Pobudniki in izvajalci akcij so prebivalci Ljubljane.

Preberite tudi: