Javne površine in utrip mesta

Le 10 minut hoje do narave

Ljubljana je mesto kratkih razdalj in nizkih hitrosti. Iz vsake točke v mestu rabimo do narave največ deset minut hoje. Policentrično mesto je sestavljeno iz raznolikih predelov, ki združuje 17 četrtnih skupnosti. Mesto obvladljivih razdalj slovi po tem, da je urejeno po meri človeka.

Pod javne površine štejemo občinske ceste in javne zelene površine. Ljubljana ima kar 560 m2 na prebivalca zelenih površin oziroma 542 m2 javnih zelenih površin (površine v javni rabi). V strnjenem mestu imamo na prebivalca kar 106 m2 zelenih površin oziroma 66 m2 javnih zelenih površin.

V mestu je na novo urejenih 100 hektarjev zelenih površin, iz degradiranih urbanih površin pa še vedno nastajajo urejene zelene površine. 

Pestrost mesta se kaže v raznoliki ponudbi mestnih lokalov z gostinskimi vrtovi in zabavnimi prireditvami na prostem.