torek, 25. 1. 2022

Projekti 2021: prenove osnovnih šol

V Ljubljani smo v letu 2021 izvedli številne prenove osnovnih šol ter šolskih igrišč, s čimer smo zagotovili kakovostno šolsko okolje za učenke in učence ter sodelavke in sodelavce na ljubljanskih osnovnih šolah.

Prenove osnovnih šol

OŠ Nove Fužine

prenovljena OŠ Nove Fužine

V začetku leta 2021 smo končali s celovito prenovo OŠ Nove Fužine, kjer ima prostore tudi enota vrtca Pedenjped Šlik šlak.
Stavbo smo nadzidali in tako pridobili še eno nadstropje (dodatnih 1.382 m2), uredili smo statično in požarno varnost objekta, s čimer smo bistveno izboljšali bivalne pogoje za predšolske otroke, učence in zaposlene ter zagotovili optimalnejšo prostorsko razporeditev za izvajanje programa osnovne šole in vrtca v istem objektu. Z nadzidavo smo pridobili velike in male učilnice (8 +2) ter 2 kabineta, v nadzidani del šole se je preselila tudi knjižnica. S prerazporeditvijo smo omogočili širitev prostorov vrtca, ločen vhod v vrtec in pokrite terase pred igralnicami v pritličju. Celotna stavba je statično in požarno sanirana ter energetsko obnovljena. Celovito smo tudi obnovili šolsko in športno igrišče.
V okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL-3) smo hkrati poskrbeli tudi za energetsko obnovo stavbe.

Uporabno dovoljenje za prenovo objekta je bilo pridobljeno 18. 12. 2020, ureditev igrišča je bila zaključena oktobra 2021.

Vrednost investicije: 7.564.270 EUR brez DDV, od tega:
EKO SKLAD: 326.669 EUR brez DDV
EOL3:1.370.230 EUR brez DDV.

OŠ Vrhovci

prenovljena OŠ Vrhovci

S prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta smo pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, preuredili smo vhod v šolo ter požarno sanirali ta del objekta. Premestili smo tudi obstoječe parkirišče.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 26.1.2021.

Vrednost investicije: 1.386.037 EUR brez DDV

OŠ Koseze

prenovljena OŠ Koseze

Z izgradnjo prizidka je šola pridobila nove knjižnične prostore, ki ob prostoru za dejavnosti knjižnice služijo tudi za izvedbo pouka oziroma kot večnamenski prostor za izvajanje drugih šolskih dejavnosti.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 26.1.2021.

Vrednost investicije: 681.585 EUR brez DDV

OŠ Riharda Jakopiča

prenovljena OŠ Riharda Jakopiča

Prenova je potekala v dveh fazah. Prva je obsegala rušitev obstoječih objektov in izgradnjo novega prizidka, druga pa celovito obnovo Navinškovega objekta.
V prvi fazi smo porušili obstoječe prizidane dele šole (prizidek z malo telovadnico, vezni hodnik in velika telovadnica) ter zgradili nov prizidek etažnosti K + P + 2N +T, s katerim smo pridobili novo, večjo telovadnico in dodatne prostore za športne dejavnosti, nove specialne učilnice (tehnika, gospodinjstvo, informatika) ter novo zunanjo ureditev šolskega dvorišča. Neto površina novega prizidka je 2.107,10 m2.
Uporabno dovoljenje za prvo fazo je bilo pridobljeno 11. 5. 2021.

V drugi fazi smo izvedli konstrukcijsko, energetsko in požarno sanacijo osnovnega objekta osnovne šole z delno reorganizacijo in prenovo prostorov. Celotna investicija pomeni organizacijo in delovanje šolskega kompleksa kot enovite in zaključene celote, ki se povezuje z neposredno okolico.
Uporabno dovoljenje za drugo fazo je bilo pridobljeno 30. 8. 2021.

Vrednost investicije 7.563.904 EUR brez DDV, od tega:
EKO SKLAD: 497.448 EUR brez DDV (I. faza)
MIZŠ: 1.335.194 brez DDV (II. faza)
EOL3: 705.886 EUR brez DDV (II. faza)

OŠ Martina Krpana

prenovljeni prostori OŠ Martina Krpana

Prenova je potekala v dveh fazah. Prva je obsegala rušitev in novogradnjo prizidka, druga pa celovito obnovo osrednjega objekta.
I. faza je obsegala odstranitev celotnega obstoječega prizidka na vzhodni strani južnega trakta šole in izgradnjo novega prizidka z 11 učilnicami, garderobami, sanitarijami, evakuacijskim stopniščem in dvigalom ter ureditev novega otroškega igrišča.
Uporabno dovoljenje za prvo fazo del je bilo pridobljeno 3. 5. 2021.

II. faza je obsegala izvedbo statične sanacije in požarne varnosti s spremljajočimi vzdrževalnimi deli obstoječih prostorov šole, ki zajemajo obnovo male telovadnice z garderobami in servisnimi prostori, šolskih hodnikov, manjše tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovo nekaterih učilnic in knjižnice v južnem traktu šole, ureditev šolskega dvorišča ter prizidavo k jedilnici z rekonstrukcijo zunanjega vhoda.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 29. 12. 2021.

Vrednost investicije 6.229.332 EUR brez DDV, od tega:
EKO SKLAD: 332.159 EUR brez DDV (I. faza)
EOL3: 1.083.373 EUR brez DDV (II. faza)

OŠ Livada

prenovljena OŠ Livada

Objekt smo celostno prenovili, dozidali dve učilnici ter statično, požarno in energetsko sanirali objekt.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 31.10.2021.

Vrednost investicije 5.184.963 EUR brez DDV, od tega:
Kohezijski sklad (KS): 211.590 EUR brez DDV
EOL3: 911.953 EUR brez DDV

OŠ Kolezija

prenovljena OŠ Kolezija

Objekt na Splitski ulici smo celostno prenovili s statično, požarno in energetsko sanacijo ter z nadomestno gradnjo uredili likovni atelje, kabinete, knjižnico in garderobe, v teku je še prenova in širitev telovadnice.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 31. 10. 2021.

Vrednost investicije 6.085.462 EUR brez DDV, od tega:
EOL3: 1.248.436 EUR brez DDV

Prenove šolskih igrišč

OŠ Mirana Jarca

prenovljeno igrišče OŠ Mirana Jarca

Celostno smo obnovili šolsko, športno in otroško igrišče.
Projekt je bil zaključen spomladi 2021.
Vrednost investicije: 853.382 EUR brez DDV

OŠ Franca Rozmana Staneta

prenovljeno igrišče OS Franca Rozmana Staneta

Celostno smo obnovili šolsko, športno in otroško igrišče.
Projekt je bil zaključen spomladi 2021.
Vrednost investicije: 843.564 EUR brez DDV

OŠ Jožeta Moškriča

os jozeta moskrica

Celostno smo prenovili šolsko, športno in otroško igrišče ter postavili nova igrala
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 20.11.2021.
Vrednost investicije: 824.292 EUR brez DDV

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

prenovljeno igrišče OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Projekt obsega celostno obnovo šolskega športnega igrišča z ureditvijo območja za odpadke.
Projekt je bil zaključen novembra 2021.
Vrednost investicije: 972.467 EUR brez DDV

Preberite tudi: