torek, 8. 6. 2021

S prenovami še višamo kakovost bivanja v naših vrtcih

V Ljubljani nadaljujemo z obnovami javnih vrtcev. Odprli smo prenovljene prostore Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta, ter Vrtca Ciciban, enota Ajda.

Enoto Rjava cesta smo celovito prenovili. Uredili smo novo kurilnico ter prenovili pralnico. Prenovljene prostore smo opremili z novim stavbnim in ostalim pohištvom, tako da ima vrtec povsem novo notranjo in zunanjo podobo. Hkrati smo prenovili tudi igrišče. Na novo smo uredili senzorno sobo, en oddelek pa spremenili v oddelek za otroke z motnjami avtističnega spektra.

foto prenovljen vrtec

Investicija je znašala 2,1 milijona evrov, od tega znaša delež energetske sanacije (projekt javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane) okoli 400.000 evrov.
Projektant je bil Marko Potisek, univ.dipl.inž.arh., izvajalec GOI del in opreme: GP JARŠE d.o.o., strokovni nadzor je opravljal MT - ENGINEERING d.o.o., projektantski nadzor pa Car – Potisek arhitekti d.o.o..

foto prenovljen vrtec

Enoto Ajda smo potresno in energetsko sanirali, zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, uredili nove igralnice, omogočili dostopnost gibalno oviranim osebam ter povezali obe stavbi z izgradnjo novega večnamenskega prostora v povezovalnem hodniku med dvema objektoma. Na novo smo uredili tudi zunanje igrišče ter zasadili drevesa. Ker je objekt na območju spomeniškega varstva, smo obnovo izvedli v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

foto prenovljen vrtec
Investicija je znašala 4,3 milijona evrov od tega znaša delež energetske sanacije (projekt javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane) okoli 820.000 evrov in delež sofinanciranja investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi ZFO-1 približno 630.000 evrov.
Projektant je bil Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh., izvajalec GOI del in opreme: AROL d.o.o., strokovni nadzor je opravljal DVG d.o.o., projektantski nadzor pa Arhitektonika d.o.o..

foto prenovljen vrtec

Že tretji sklop energetskih prenov stavb

foto prenovljen vrtec

Obe prenovi sodita v okvir javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL-3), s katerim s konzorcijem Petrol d.d. in Resalta d.o.o. izvajamo energetske prenove objektov v Mestni občini Ljubljana.
Gre za že tretji sklop prenov, v okviru katerega bomo celovito energetsko obnovili 17 objektov, z delno energetsko sanacijo pa bomo povečali energetsko učinkovitost še dodatnim 10 objektom.

Projekt Energetsko napredni

Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijsko pogodbo za prvi sklop energetskih prenov objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Obnovili smo 48 javnih objektov: kulturnih, športnih in zdravstvenih objektov, vzgojno-izobraževalnih ustanov ter objektov mestne uprave. Oktobra 2018 smo podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva, v okviru katere smo prenovili še 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta.
Z obnovo objektov smo znatno zmanjšali porabo energentov ter prispevali k bolj čistemu in zelenemu okolju v našem mestu, ohranili pa smo tudi več kot 170.000 dreves.
Letos bomo zaključili že tretjo fazo projekta, v okviru katere obnavljamo predvsem šole in vrtce. S prenovami bomo dosegli 968 ton manj izpustov CO2, kar predstavlja količino, ki jo letno vsrka 108 ha gozda.

Preberite tudi: