ponedeljek, 15. 7. 2019

S samodejnimi merilnimi napravami skrbimo za varnost v prometu

Sistem nadzora hitrosti prometa v Ljubljani širimo z dvema novima ohišjema, v katerih bosta izmenično nameščeni samodejni merilni napravi, ki jih sicer uporabljamo tudi na dosedanjih lokacijah.

Osnovni namen izvajanja meritev hitrosti je izključno izboljšanje prometne varnosti, in ne polnjenje proračuna, saj vozniki prevečkrat pozabljajo, da je ravno prevelika hitrost pogost vzrok prometnih nesreč.
Merilne naprave nameščamo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov ter na šolske poti. Število merilnih naprav ostaja enako kot doslej (dve napravi), saj je naš edini namen izboljšanje prometne varnosti in ne polnjenje proračuna.

Novi ohišji smo namestili na Opekarski cesti pri hišni številki 11 in na Samovi ulici pri hišni številki 9, v sistem nadzora pa ju bomo vključili v sredo, 17. julija 2019.

Lokaciji merjenj sta označeni z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti.

Širitev sistema za večjo varnost na cestah

Širitev sistema stacionarnih samodejnih merilnih naprav je eden od trajnostnih ukrepov Mestne občine Ljubljana, s katerimi želimo zagotoviti večjo varnost v prometu. Tovrstni nadzor predvideva tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.
Pri izbiri lokacij novih dveh ohišij smo upoštevali predloge Policije, Četrtnih skupnosti ter Priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti Javne agencije RS za varnost prometa, saj gre za prometno obremenjene lokacije v bližini vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma šolskih poti.

V Ljubljani že 9 lokacij merjenja hitrosti

Ohišja za samodejne merilne naprave smo leta 2017 najprej postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, lani smo dodali še tri lokacije: na Zadobrovški cesti, na Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici, letos pa sistem dopolnjujemo še z lokacijama na Opekarski in Samovi ulici.
Opažamo, da je na cestah, kjer so postavljena ohišja za merilne naprave, manj prekoračitev hitrosti, oziroma se njihovo število zmanjšuje.

Skupaj skrbimo za prometno varnost

V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, posebno pozornost pa posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Tako mestni redarji kot tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL izvajajo številne preventivne aktivnosti, katerih cilj je zagotavljanje varnosti na naših cestah.

Župan Zoran Janković je kot prvi župan v Sloveniji podpisal tudi Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0 zavoda Varna pot.

 

Preberite tudi: