Mestno redarstvo skrbi za javni red, mir in varnost

Občinski program varnosti

Na področju varnosti v mestu svojo vlogo iz leta v leto krepi ekipa Mestnega redarstva, ki skrbi za varen in neoviran promet v naseljih, varuje javno premoženje ter vzdržuje javni red in mir. Že leta 2008 smo postavili cilje in vrednote na področju varnosti in za delovanje Mestnega redarstva sprejeli Občinski program varnosti, s katerim smo strateško opredelili izhodišča za zagotavljanje varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane.

Sodelujemo in spodbujamo

Za čim večjo varnost aktivno sodelujemo tudi s Policijsko upravo Ljubljana, Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Fakulteto za varnostne vede, Javno agencijo RS za varnost prometa, Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, pa tudi z vrtci in šolami.

4b
Leta 2009 smo s Policijsko upravo Ljubljana podpisali Protokol o sodelovanju in z njimi izvajamo mešane patrulje.

Preventiva je boljša kot kurativa

Pomemben korak na področju varnosti smo leta 2011 storili s sprejemom Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki sovpada s prepričanjem, da je preventiva pomembnejša kot kurativa. Zadali smo si cilj vzpostaviti varno in stabilno okolje s transparentnim sodelovanjem in vključevanjem vseh deležnikov na področju varnosti, spodbujati strpnost do vseh družbenih struktur in okolij ter ob tem slediti najvišjim standardom varnosti.