ponedeljek, 20. 1. 2020

Še naprej sofinanciramo letne programe športa

Objavili smo javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022. Rok za prijavo je petek, 7. februar 2020.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostorov športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Celoten razpis je objavljen tukaj, rok za prijavo je petek, 7. februar 2020.

Aktivni, zdravi in zadovoljni

V Ljubljani spodbujamo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v urbanem okolju, v naravi in v športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu.
Izvajalcem letnega programa športa vsako leto omogočamo brezplačno uporabo več kot 150 športnih objektov. S podporo letnemu programu športa aktivno prispevamo k prostočasni športni vzgoji predšolskih in šoloobveznih otrok, dijakov, študentov ter odraslih.

Od leta 2007 smo za šport iz proračuna Mestne občine Ljubljana namenili 256 milijonov evrov, od tega za programe športa, ki jih izvajajo pretežno športna društva, 86 milijonov evrov, kar v povprečju znaša 8,5 milijona evrov na leto.

Preberite tudi: