ponedeljek, 18. 11. 2019

Sečnja dreves v Mostecu

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je ob Matjanovi poti v bližini gostišča Mostec v tednu od 18. do 22. novembra 2019 predvidena sečnja dreves, ki jih je označil Zavod za gozdove Slovenije.

Če bo cel teden deževno, bo sečnja potekala v tednu od 25. do 29. novembra.

Sečnja ima negovalno, pomladitveno ter sanitarno vlogo, za posek pa so označena tudi nevarna drevesa ob rekreacijskih poteh. Označenih je 34 dreves, od tega dobra polovica iglavcev, skupaj približno 35 m3 lesa.

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in še posebej Mosteca ima gozd izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije. Z izbiralno sečnjo se izboljšuje stanje gozda na tem območju, ki je z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašen za gozd s posebnim namenom. Sečnja je tudi sicer najpomembnejši ukrep pri usmerjanju razvoja gozdov in pri negi gozdov.

Obiskovalcem Mosteca svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo slušalk, pse pa naj imajo na vrvici.

Preberite tudi: