petek, 7. 2. 2020

Sečnja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo predvidoma od ponedeljka do srede, od 10. do 12. februarja 2020, potekala sečnja dreves, ki so jih za posek označili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Sečnja bo potekala na območju Zgornje Šiške, med Koseško cesto in nogometnim igriščem ter ob Večni poti med Živalskim vrtom in križiščem Večne poti s Potjo Roberta Blinca. Za posek je skupaj označenih 18 dreves, ki jih je treba odstraniti iz sanitarnih razlogov, saj gre za oslabelo oziroma poškodovano drevje.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, da naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: