četrtek, 13. 1. 2022

Skupaj skrbimo za drevesa v mestu

Fundacija Arbor Day, ki je skupaj z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Ljubljano prepoznala kot "svetovno mesto dreves", obeležuje 50 let delovanja.

V Ljubljani smo naziv mesto dreves v  okviru programa Tree cities of the World prejeli že dvakrat zapored, in sicer za leti 2019 in 2020. Tako smo postali eno od 120 mest iz 63 držav s tem naslovom.

Priznanje za vsako leto posebej podeljujeta Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), z njim pa spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.

Drevo leta je celo leto glasnik dreves v mestu

Mesta, ki nosijo naziv mesto dreves, se zavezujejo k skrbi za drevesa in gozdove v mestih in njihovi okolici. V Ljubljani to zavezo obeležimo tudi z razglasitvijo drevesa leta, s čimer ozaveščamo o pomenu dreves in njihovem doprinosu h kakovosti življenja v mestu. Hkrati pa želimo spodbuditi tudi opazovanje dreves in skrb meščank ter meščanov zanje, kajti vsak lahko s svojim odnosom do mestnih dreves prispeva k njihovi ohranitvi.

Doslej smo skupaj z meščankami in meščani izbrali že tri drevesa leta. Leta 2019 je prvo drevo leta postala platana, drevo izjemnih dimenzij in starosti, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice. 

drevo leta 2019

Leto kasneje smo za drevo leta izbrali povešavo bukev, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93 in za katero vzorno skrbijo lastniki zemljišča, lani pa je ta naziv pripadel kavkaškemu krilatemu oreškarju, ki raste ob križišču Linhartove, Knobleharjeve in Fabianijeve ulice.

 Povesava bukev

kavkaški krilati oreškar

Skrbimo za drevesa 

Fundacija Arbor Day je ob 50. obletnici delovanja predstavlja kratek film, v katerem predstavijo pomen dreves za kakovost življenja v mestu, zato je skrb za njih velikega pomena.

Poudarjamo pomen dreves za mestno okolje

V Ljubljani se zavedamo, da so mestno drevje in gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega mesta, v katerem je prijetno živeti. Drevesa so pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri reševanju podnebnih sprememb. Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestih.

Prizadevamo si ohraniti prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Lani smo tako zasadili več kot 1.000 dreves. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

Preberite tudi: