sreda, 22. 3. 2023

Skupaj Za lepšo Ljubljano

V Ljubljani tudi letos pripravljamo tradicionalno spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, ki poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje. V tem času pripravljamo številne aktivnosti, s katerimi bomo pokazali, da nam je mar za naše okolje ter da s skupnimi močmi skrbimo, da je Ljubljana čisto, zeleno in urejeno mesto.

Ob začetku letošnje akcije v ospredje postavljamo skrb za čisto pitno vodo ter nadzor nad zunanjimi oglasnimi površinami na območju Mestne občine Ljubljana.

Svetovni dan voda – Pospeši spremembo

Akcijo Za lepšo Ljubljano tradicionalno začenjamo 22. marca, na svetovni dan voda, ki letos poteka pod sloganom Pospeši spremembo.

V Ljubljani smo ponosni, da pijemo kakovostno naravno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki in ji niso dodane nobene kemikalije. Naše mesto leži na vodi, vodovarstvena območja pokrivajo kar 44 % površine Mestne občine Ljubljana oziroma skoraj 60% poseljenega območja mesta.
Da bi še dodatno zavarovali čisto pitno vodo, izvajamo projekt Čisto Zate, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega povečujemo priključenost na javno kanalizacijo in gradimo povezovalni kanal C0. S tem projektom bomo ukinili kar 6.400 greznic, od tega 4.500 na območju Mestne občine Ljubljana in 1.900 na območju Vodic in Medvod.

Do konca leta, ko bomo zaključili projekt, bomo priključenost na kanalizacijo dvignili na kar 98 %. Leta 2007 je ta znašala iz 68%, leta 2021 pa 92%. Z urejenostjo kanalizacijske strukture na celotnem območju MOL bomo še bolj zavarovali čisto pitno vodo in zagotovili kakovostno bivanje tudi generacijam, ki prihajajo. 

pitnik

S kakovostno pitno vodo se v Ljubljani lahko osvežite praktično na vsakem koraku, saj so po središču mesta, na otroških igriščih ter drugih zelenih in rekreacijskih površinah razporejeni številni pitniki. Odpiranje pitnikov, s katerim bomo začeli, ko bodo temperature to dopuščale, bo potekalo postopoma; preden lahko pitnik začne obratovati, vsakega temeljito pregledamo in očistimo, po potrebi pa izvedemo še vzdrževalna dela. Preden je pitna voda na voljo mimoidočim, sodelavci Voke Snage odvzamejo vzorce in po prejetih ustreznih rezultatih analize pitnike aktiviramo.

Urejamo področje zunanjega oglaševanja

Inšpektorat MOL je potem, ko je bila v lanskem letu pristojnost nadzora nad objekti za oglaševanje prenesena na občinske inšpekcije, v začetku leta začel usmerjeni nadzor na področju oglaševanja.

Inšpektorat nadzore izvaja na javnih in zasebnih površinah, aktivnosti so začeli ob vpadnicah v mesto, nadaljujejo pa jih po karejih znotraj četrtnih skupnosti. Inšpekcijski postopki so v teku, doslej so bili popisani 1.103 objekti, za katere so izdali ureditvene odločbe za 64 objektov za oglaševanje, odstranjenih pa je bilo 126 objektov. V letu 2023 so bile izvedene 3 upravne izvršbe, ko je nelegalne objekte za oglaševanje odstranil zunanji izvajalec, ker jih niso želeli oglaševalci sami. Za 133 objektov se bili že izdani sklepi o ustavitvi inšpekcijskega postopka, in sicer je bilo 89 objektov odstranjenih, za ostale pa je bilo med inšpekcijskim postopkom ugotovljeno, da so legalni ali pa so bili legalizirani med inšpekcijskim postopkom. Z akcijo bodo nadaljevali, dokler ne bodo na območju Mestne občine Ljubljana ostali postavljeni le legalni objekti za oglaševanje.

  KRIZISCE JURCKOVA - CVETKOVA PREJ
Križišče Jurčkove in Cvetkove ulice prej in potem

KRIZISCE JURCKOVA - CVETKOVA POTEM

DOLENJSKA CESTA 115 PREJ2

Dolenjska cesta 151 prej in potem
DOLENJSKA CESTA 115 POTEM1

KRIZISCE DOLENJSKA X PERUZZIJEVA PREJ
Križišče Dolenjske in Peruzzijeve ceste prej in potem
KRIZISCE DOLENJSKA X PERUZZIJEVA POTEM
LITIJSKA CESTA 143 PREJ
Litijska cesta prej in potem
LITIJSKA CESTA 143 POTEM

PODUTISKA 24 PREJ2
Podutiška ulica prej in potem
PODUTISKA 24 POTEM

 

Skupaj poskrbimo za čisto, urejeno in zeleno Ljubljano!

V okviru akcije Za lepšo Ljubljano pripravljamo številne aktivnosti, o katerih vas bomo sproti obveščali, med drugim bodo na različnih lokacijah po Ljubljani potekale čistilne akcije, ki jih pripravljamo na Mestni občini Ljubljana, v Četrtnih skupnostih in turističnih društvih, organizirajo jih tudi druge skupine in posamezniki, ki jim je mar za naše okolje. V javnem podjetju Voka Snaga bodo organizatorjem čistilnih akcij tudi letos zagotovili vreče in rokavice ter poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov.
Čistilnim akcijam se bomo pridružili tudi sodelavke in sodelavci Mestne uprave MOL. Zaradi slabe vremenske napovedi smo čistilno akcijo, napovedano za 25. marec, prestavili na soboto, 15. aprila 2023
Termine čistilnih akcij, ki bodo potekale v okviru akcije Za lepšo Ljubljano, bomo objavljali na naši spletni strani. Pridružite se jim tudi vi!

Preberite tudi: