torek, 18. 6. 2019

Soba za pisanje v Vodnikovi domačiji postala priljubljen prostor za ustvarjanje in delo

Skupni prostor, ki je na voljo vsem, ki za pisanje besedil potrebujejo miren kotiček in računalnik, je plod sodelovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z lastnikom in upravljavcem.

Prostor (so)dela, srečavanj, umika in povezovanj

Avgusta 2018 - v Evropskem letu kulturne dediščine - smo v prostorih Vodnikove domačije, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana in v upravljanju zavoda Divja misel, vzpostavili nov prostor (so)dela Sobo za pisanje.

Forget Heritage: Sodelovalni modeli upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti

RRA LUR je v okviru projekta Forget Heritage, program Interreg Srednja Evropa, pridobil finančna sredstva za delno prenovo prostora in za izvajanje 1-letnega podpornega programa s področja pisanja (delavnice, mentorski program in različni predstavitveni dogodki udeležencev programa).

Glavni cilj projekta je identificirati inovativne, ponovljive (tudi v drugih mestih) in trajnostne (vzdržne) javno-zasebne sodelovalne modele upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina, razviti orodja za njihovo upravljanje in v ta proces vključiti tudi prebivalce mest.

Za večino mest je značilno, da imajo slabo ali pod-izkoriščene zgodovinske zgradbe, ki so zaznamovale  življenje določene lokalne skupnosti. Zdaj, v stanju neizkoriščenosti in ko je zgodovinski spomin že zbledel, imajo negativen vpliv na okolico, saj so se spremenile v "urbane praznine". Kot pravi Jane Jacobs: "Nove ideje potrebujejo stare zgradbe", zato bomo partnerji skupaj poiskali inovativne in trajnostne rešitve za zaščito in vrednotenje kulturne dediščine s povečanjem njene ekonomske vrednosti. Istočasno želimo skozi mednarodne programe usposabljanja izboljšati podjetniške sposobnosti in znanja upravljavcev takih ustanov. Menedžerji s področja kulturnih in kreativnih industrij bodo tako dobili nove zaposlitvene priložnosti, predvsem pa nova znanja s področja vodenja.

Odprt javni prostor

V prvem letu delovanja je program namenjen mladim od 15 do 29 let. Več o poteku vzpostavitve in pomenu novega prostora (so)dela za pišoče ter predvsem kaj nov prostor prinaša njegovim uporabnikom in mestu si lahko pogledate v videu.

Hiša branja, pisanja in pripovedovanja 

Vodnikova domačija je rojstna hiša avtorja prve slovenske slovnice, pesnika, duhovnika in publicista Valentina Vodnika (1758-1819), ene osrednjih osebnosti tedanjega slovenskega kulturnega življenja. Na ogled sta dve stalni zbirki, posvečeni slovenski pisani besedi ter Vodnikovemu življenju in delu. 

Vodnikovo domačijo, hišo branja pisanja in pripovedovanja, upravlja zavod Divja misel, znan tudi kot organizator Knjižnice pod krošnjami. V Vodnikovi domačiji redno potekajo dogodki na temo knjige za odrasle in otroke, v njenem galerijskem prostoru pa so na ogled tematske razstave. Njen program zavod Divja misel soustvarja skupaj s s programskimi partnerji s področja literarne in glasbene ustvarjalnosti.

Preberite tudi: