sreda, 29. 1. 2020

Spoznajte ljubljanska mokrišča

2. februar je svetovni dan mokrišč in ob tej priložnosti pripravljamo voden obisk mokrišč v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Zbrali se bomo ob 10. uri na velikem lesenem podestu ob Koseškem bajerju. Najprej bomo spoznali Koseški bajer, vodno telo umetnega nastanka, ki je danes pomembno tudi za ohranjanje narave v mestu. Nato se bomo sprehodili še do naravnih rezervatov Mali Rožnik in Mostec. Gre za prehodni barji, ki sta bili zavarovani že leta 1984. Tukajšnja rastišča močvirske in barjanske flore ter prisotnost številnih drugih vrst, tudi redkih in ogroženih, daje tema območjema velik naravovarstveni pomen.
Voden ogled bo trajal predvidoma 2 uri. Udeležencem priporočamo primerno terensko obutev.

Ker želimo zagotoviti kakovosten voden obiska mokrišč, je število prijav omejeno. Te sprejemamo na e-naslovu mateja.nose.marolt@vokasnaga.si ali po telefonu 041 877 899.

Preberite tudi: