torek, 30. 3. 2021

Spoznajte PAPLAB

Ko se srečajo 400 let staro obrtno znanje in invazivne tujerodne rastline, nastane PAPirni LABoratorij PAPLAB.

Mojstrska delavnica PAPLAB deluje pod okriljem JP VOKA SNAGA, v njej pa vsak list papirja izdelajo ročno. Z uporabo več kot sto let starih strojev ponovno obujajo več kot 400 let staro obrtno znanje in ga nadgrajujejo z oblikovanjem inovativnih izdelkov.
Prostori delavnice PAPLAB, ki je bila zasnovana v sklopu evropskega projekta APPLAUSE, so v bližini zbirnega centra JP VOKA SNAGA na Povšetovi 6. 

Skrbno zasnovali papirni izdelki

V oživljeni mojstrski delavnici za ročno izdelavo papirja iz japonskega dresnika, celuloze ali bombaža izdelujejo edinstveno zbirko unikatnih izdelkov. Papirni izdelki so skrbno zasnovani v skladu s ključnimi lastnostmi ročno izdelanega papirja in oblikovani tako, da so okolju in uporabniku prijazni. Z izbiro hudega cek'ra, kompostnika, mize ali katerega drugega edinstvenega PAPLAB izdelka prispevate k ohranjanju kulturne dediščine in odgovornemu potrošništvu. 
V okviru delavnice so ustvarili nova zelena delovna mesta, celoten program pa je skladen s trajnostnimi načeli in je primer dobre prakse krožnega gospodarstva v Ljubljani.

O projektu APPLAUSE

Evropski projekt APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Preberite tudi: