petek, 28. 6. 2019

Sprejeli smo nov akcijski načrt za enakost spolov

Mestni svet MOL je na junijski seji sprejel Akcijski načrt Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2019 do 2022. Dokument predstavlja nadaljevanje naših prizadevanj za vključujočo družbo vseh spolov.

Mestna občina Ljubljana je ena redkih slovenskih občin, v kateri imamo akcijski načrt na področju enakosti spolov.
Prvi akcijski načrt, ki je bil sprejet za obdobje od 2016 do 2018, se je lansko leto iztekel. V tem obdobju so bili na podlagi že utečenih dobrih praks (npr. kakovostno otroško varstvo, storitve pomoči na domu) narejeni nadaljnji koraki k vzpostavitvi družbe enakosti spolov. V poročilu o uresničevanju prvega akcijskega načrta so tako zbrani izvedeni ukrepi in aktivnosti, še posebej so pomembne številne ozaveščevalne aktivnosti, izdali smo knjižico Za enakost spolov, tako doma kot v tujini pa smo predstavljali naše številne dobre prakse.

Na podlagi prejšnjih aktivnosti smo pripravili nov akcijski načrt Enakost spolov v MOL za obdobje od 2019 do 2022. V njem smo na 8 področjih določili prioritete in cilje za zagotavljanje razvoja enakosti spolov v naslednjih štirih letih.

Izpostaviti velja nekatere aktivnosti:

  • spodbujanje sodelavcev Mestne uprave MOL, da pisno in govorno uporabljajo spolno občutljiv jezik. Spolno občutljiv jezik enako obravnava in upošteva vse spole, pri tem se izogibamo izražanju v generičnem moškem spolu, izključevanju žensk ali vnašanju stereotipnih predstav o spolnih vlogah. Načinov za rabo spolno občutljivega jezika je več, eden izmed bolj inovativnih vključujočih zapisov, s katerim izražamo vključenost vseh družbenih spolov, je zapis s podčrtajem
  • vzpostavitev skupine za udejanjanje enakosti spolov v Mestni upravi MOL, sestavljene iz predstavnic_kov organov MU MOL
  • organiziranje razstavnih projektov, ki naslavljajo »tradicionalne družbene vloge«
  • prepoznavanje in odpravljanje stereotipnih ravnanj: poimenovanje ulic, trgov in parkov v MOL po znanih ženskah, postavitev spomenikov znanim ženskam, postavitev semaforjev z žensko silhueto

Preberite tudi: