četrtek, 29. 10. 2020

Sprejeli smo novo kulturno strategijo

Mestni svet MOL je na oktobrski seji soglasno potrdil Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 - 2023 z usmeritvami do leta 2027.

Strategija razvoja kulture, že četrta po vrsti, odgovarja na ključne izzive, pred katerimi se je znašla družba.
Strategijo smo v sodelovanju z javnimi zavodi, nevladnimi kulturnimi organizacijami ter posamezniki začeli pripravljati še pred izbruhom koronavirusa ter jo zaključili, ko je ta nova realnost že močno posegla v kulturni sektor. V dokument je poleg splošnih prednostnih nalog in ciljev vključeno tudi poglavje o kulturi v času krize. Prav tako je pripravo močno zaznamovala kandidatura Ljubljane za naslov Evropska prestolnica kulture 2025.

Nova kulturna strategija vsebuje vrsto vsebinskih novosti, ki v konceptualnem smislu pomenijo vzpostavitev nove paradigme kulturne politike Mestne občine Ljubljana. Izhajamo iz spoznanja, da je napredna samo tista kulturna politika, ki se je sposobna nenehno prilagajati in odgovarjati na izzive tako kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot tudi celotne družbe.
Med vsebinskimi novostmi, ki jih skladno s strategijo uvajamo na področju kulture do konca leta 2023, poudarjamo naslednje:

  • okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam, kakor vsem obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišjega kakovostnega nivoja
  • okrepljeno kulturno sodelovanje z občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic
  • razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice
  • podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje
  • podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih
  • vzpostavitev sistema, ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo: "Opravili smo široko javno razpravo in upoštevali velik del prispelih predlogov, zato sem prepričana, da je ta strategija resnično dokument, ki bo polno zaživel."

 

Ljubljana med finalisti za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Od leta 1985 do danes je naziv nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. 

V Mestni občini Ljubljana vidimo kandidaturo za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije. Tako se s podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije podajamo na pot do naziva Evropske prestolnice kulture 2025.

Preberite tudi: