ponedeljek, 8. 3. 2021

Spremenjen prometni režim na Šuštarjevem nabrežju

Na Šuštarjevem nabrežju, na odseku od Vrazovega trga do Materinskega mostu, smo spremenili prometni režim. Pričakujemo, da bomo z novo prometno ureditvijo na tem območju zagotovili večjo varnost v prometu.

Epidemija otežila dovoz bolnikov

Spremembo smo uvedli na pobudo tamkajšnjih zdravstvenih ustanov in z namenom reševanja dolgoletnih težav z nepravilnim parkiranjem. Te so se še poslabšale v času epidemije covid-19, ko je se je občutno povečalo število dovozov bolnikov do teh objektov.

Nova prometna ureditev, ta velja od 8. marca 2021, bo dovoljevala le enosmerni promet motornih vozil od Materinskega mostu proti Vrazovemu trgu. Uvoz z Vrazovega trga ne bo mogoč. Za kolesarje smo označili pot tudi v nasprotno smer enosmernega motornega prometa.

56 novih parkirnih mest

V delovnem času od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro bo na uvozni strani (pri Materinskem mostu) potop oziroma dvig stebrov upravljal varnostnik. Izven delovnega časa bo dostop do Onkološkega inštituta Ljubljana mogoč z Zaloške ceste preko glavne zapornice. Uvoz bo mogoč le imetnikom dovoljenj oziroma vstopne kartice. Steber na izvozni strani (na Vrazovem trgu) se bo spustil avtomatsko.

foto

Vzdolž nabrežja smo zarisali 56 novih parkirnih mest, kjer bo parkiranje dovoljeno za največ dve uri. Čas začetka parkiranja mora biti označen v vozilu na armaturni plošči tako, da je nedvoumno razviden z zunanje strani.

Večletno iskanje rešitev

Spomnimo, na Šuštarjevem nabrežju se že dolgo pojavljajo težave zaradi nedovoljenega parkiranja. Ulica je namenjena upravičenim uporabnikom (zaposleni, dostava, ipd.), komunalnim in intervencijskim vozilom in ni primerna za parkiranje. Razmere smo reševali s prometno signalizacijo in poostrenim nadzorom, vendar do trajnega izboljšanja žal ni prišlo. Ker smo prejemali številne pobude in pritožbe nad prometno-varnostnimi razmerami, smo se z UKC, OI in MF dogovorili, da bomo spremenili prometno ureditev tako, da bo parkiranje še dodatno omejeno.

Leta 2013 smo uredili enosmerni promet, kolesarsko stezo v nasprotno smer, postavili avtomatske dvižne stebričke na obeh koncih in uvedli kontrolo pristopa, ki naj bi bil dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Po vzpostavitvi nove prometne ureditve je prišlo do bistvenega izboljšanja, ki pa je žal trajalo le krajše časovno obdobje.
Nekateri uporabniki, ki jih v veliki večini predstavljajo vozila nenujne medicinske pomoči iz cele Slovenije, se namreč pravil niso držali in so parkirali na cesti ali na pločniku, s čimer so ovirali normalno poslovanje UKC, sorodnih ustanov ter intervencijo, ogrožali pešce, kolesarje in osebe z oviranostmi ter uničevali zelene površine.

Razbremenitev prostora in boljša varnost v prometu

foto

Ker smo želeli rešiti ponavljajoče se težave s prometom na območju, smo uredili možnosti dodatnega, časovno omejenega parkiranja na Šuštarjevem nabrežju. S tem želimo predvsem pacientom in osebam, ki potrebujejo obravnavo v tamkajšnjih zdravstvenih ustanovah, izboljšati dostop do teh storitev, obenem pa razbremeniti prostor nepravilno parkiranih motornih vozil ter izboljšati varnost v prometu.

Razmere na terenu bomo še naprej spremljali in po potrebi ukrepali.

 

Preberite tudi: