petek, 8. 11. 2019

Svetovni dan boja proti zasvojenosti

11. novembra obeležujemo svetovni dan boja proti zasvojenosti. Pri tem imamo največkrat v mislih prepovedane droge in alkohol, dejstvo pa je, da je zasvojenosti, ki povzročajo precejšnjo škodo, mnogo več.

Med zasvojenosti tako uvrščamo tudi zasvojenost z igrami na srečo, hrano, tobakom, elektronskimi napravami, računalniškimi igricami in še bi lahko naštevali.

Preprečevanje zasvojenosti je v veliki meri odvisno tudi od ponudbe preventivnih dejavnosti in programov, s pomočjo katerih se je mogoče soočiti s težavami ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečiti še večjo škodo. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam z različnimi zasvojenostmi nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Cilj preventivnih programov na področju zasvojenosti je preprečevanje in zmanjševaje uporabe alkohola, tobačnih izdelkov, prepovednih drog, v zadnjem času pa tudi v obvladovanje drugih oblik tveganih vedenj, ki lahko vodijo v zasvojenost (kot so npr. uporaba računalnika in informacijske tehnologije, igre na srečo, igralni avtomati, adrenalinske aktivnosti), pa tudi ozaveščanje o tveganih življenjskih slogih, ki lahko bistveno vplivajo na slabše zdravje in prihodnost mladih (npr. izpad iz sistema šolanja, tvegana spolnost in spolno prenosljive bolezni, prehrana, telesna aktivnost).
Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Kontaktni podatki organizacij, ki vam lahko nudijo pomoč


Zdravstveni dom Ljubljana – Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog, Metelkova 9, Ljubljana

T: 01 472 3776

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

Hacquetova 9, Ljubljana
T: 01 430 1205
E: drustvo.stigma@siol.net

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt

Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
T: 01 439 7270
E: info@drogart.si

Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent

Belokranjska ulica 2
T: 01 230 7830
E: info@sent.si

UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Kersnikova ulica 3, Ljubljana
T: 01 434 2570
E: drustvo.up@siol.net

Društvo Projekt človek

Malenškova 11, Ljubljana
T: 01 542 3764
E: uprava@projektclovek.si

Društvo za urejeno življenje ABSTINENT

Dolenjska cesta 22
T: 064 244 497
E: info@abstinent.si

LOGOUT - Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti

Metelkova ulica 15, Ljubljana
T: 041 233 474
E: info@logout.si

 

Preberite tudi: