petek, 9. 10. 2020

Svetovni dan duševnega zdravja

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki ga je Svetovna federacija za duševno zdravje razglasila leta 1992.

Duševno zdravje predstavlja enega od temeljev zdravja, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija definira kot 'stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti'. Zdravje ljudem omogoča, da uresničijo svoj potencial in se soočijo z vsakdanjim življenjem. 

Duševno zdravje prebivalstva je v veliki meri odvisno tudi od ponudbe preventivnih dejavnosti in programov, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav v duševnem zdravju ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v duševni stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Prav v ta namen že vrsto let skupaj z nevladnimi organizacijami spodbujamo izvajanje programov, ki odgovarjajo potrebam oseb s težavami v duševnem zdravju. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Programi, kamor se lahko posamezniki vključijo

Dnevni center (v Ljubljani program izvajata društvi Altra in Šent)

Program Dnevni center je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in bližnjim ter drugim ljudem s stiskami in težavami. Program je namenjen druženju uporabnikov, aktivnemu preživljanju časa, strukturiranju njihovega dneva in vnovični vključitvi v njihovo socialno okolje ter vzpostavljanju ali krepitvi socialne mreže.

Svetovanje (v Ljubljani program izvajata Center za psihološko svetovanje Posvet in društvo Altra)

Program je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju ter njihovim svojcem. Program prek psihosocialne pomoči in metod dela vpliva na posameznikovo zdravje ter usmerjeno vedenje in zmanjšanje hospitalizacij ter nameščanj v socialnovarstvene zavode.

Zagovorništvo za ljudi s težavami v duševnem zdravju (v Ljubljani program izvaja društvo Altra)

Program temelji na širšem konceptu zagovorništva in je usmerjen v varovanje pravic, interesov in integritete oseb s težavami v duševnem zdravju, ki se pogosto znajdejo v življenjskih situacijah, v katerih ne morejo ali ne znajo uveljavljati svojih interesov in pravic.

Pisarna za informiranje in svetovanje (v Ljubljani program izvaja društvo Ozara)

Uporabnikom je ponujena pomoč v njihovem domačem okolju, s čimer jim je omogočen trajen in lažje dostopen sistem podpore. Program uporabnikom zagotavlja informiranje in svetovanje, zagovorništvo, delo z družino in parom, neposredno pomoč in asistenco, organiziranje spremstva in druženja.

Stanovanjske skupine (v Ljubljani program izvajata društvi Altra in Šent)

Program je namenjen polnoletnim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo ustrezno pomoč, podporo in vodenje. Program zajema organizacijo primernega bivanja za stanovalce, ustrezno strokovno podporo in druge metode dela, ki uporabnikom omogočajo pridobivanje socialnih spretnosti in veščin ter vnovično prevzemanje aktivne socialne vloge.

Kam se obrnem po pomoč?

Kontaktni podatki organizacij

 • Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju izvaja programe svetovanja, zagovorništva, vodi dnevni centra za osebe s težavami v duševnem zdravju ter izvaja program stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju
  Zaloška 40, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 544 4760
  E: svetovalnica@altra.si
 • Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
  Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
  Pisarna za informiranje in svetovanje Ljubljana
  T: 01/ 620 0423
  E: info@ozara.org
 • Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje
  Belokranjska cesta 2, 1000 Ljubljana
  Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Ljubljana in program stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju
  T: 01/ 230 7830
  E: info@sent.si
 • Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski
  Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 251 2950, 031 704 707
  E: info@posvet.org 

V okviru enot Zdravstvenega doma Ljubljana deluje 5 centrov za duševno zdravje:

Pomoč je na voljo tudi na

Klic v duševni stiski
T: 01 520 99 00
Pokličete lahko vsako noč med 19.00 in 7.00 zjutraj

Nujna psihiatrična pomoč
Univerzitetni klinični center Ljubljana – Poliklinika
Njegoševa ulica 4, 1000 Ljubljana

Center za mentalno zdravje
Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana
Čez dan je nujna psihiatrična pomoč na voljo na Polikliniki na T: 01 434 45 17, ponoči in čez vikend pa na Centru za mentalno zdravje, Grablovičeva 44a, T: 01 587 49 00.

Preberite tudi: