petek, 2. 4. 2021

Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu

V Ljubljani se tudi letos pridružujemo svetovnemu dnevu ozaveščanja o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. aprila.

Širimo znanje o avtizmu

Na Mestni občini Ljubljana si želimo povečati znanje o avtizmu ter širiti informacije o pomenu zgodnjega odkrivanja in zgodnje intervencije, zato bomo v petek, 2. aprila 2021, v okviru kampanje Light It Up Blue Ljubljanski grad odeli v modro barvo. Pridružujemo se tudi pobudi Centra Janeza Levca Ljubljana Svet skozi moje oči, s katero se prek zgovornega plakata s spektrom oči otrok in mladostnikov z avtizmom izpostavlja drugačen način dojemanja. Staršem, vzgojiteljem in učiteljem, ki jim vedenjski izbruhi predstavljajo velik izziv, pa predstavljamo publikacijo Vedenjski izbruhi – Kako se odzovemo na izpad trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtističnimi motnjami? avtorice dr. Branke D. Jurišić, vodje Izobraževalnega centra PIKA in prejemnice najvišjega priznanja Republike Slovenije na področju šolstva za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami za leto 2020.

foto
Avtorica: Ana Rant

Višamo kakovost obravnave otrok s posebnimi potrebami

Prek programov in aktivnosti Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL dosegamo večjo kakovost obravnave otrok s posebnimi in na različne načine podpiramo prizadevanja vseh institucij, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami.
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana pomaga pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih ter psihiatričnih motenj in težav.
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana kot osnovna šola s prilagojenim programom skrbi za otroke s posebnimi potrebami in s svojo mobilno službo specialnih pedagogov nudi dodatno strokovno pomoč otrokom na osnovnih šolah v Ljubljani, v iskanju raznolikih priložnosti za socialno vključevanje učencev z motnjo v duševnem razvoju (predvsem s pridruženimi motnjami avtističnega spektra) med vrstnike pa je razvil projekt inkluzivnega izobraževanja učencev, ki omogoča kar največje prehajanje učencev z avtizmom v razširjen program osnovne šole na OŠ Vide Pregarc.
Izobraževalni center PIKA (Izobraževalni center MOL in Centra Janeza Levca) skrbi za podporo z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem pedagoških delavcev ter individualnim svetovanjem staršem in strokovnim delavcem vrtcev in šol.
V Vrtcu Pedenjped, Vrtcu Vodmat in Vrtcu Miškolin delujejo razvojni oddelki za otroke z avtističnimi motnjami, kjer strokovni delavci skupaj s starši za vsakega otroka v tem oddelku pripravijo individualni program, ki upošteva posebnosti, težave, močna in šibka področja ter njegov razvoj.

Zavedamo se, da imajo otroci z avtizmom težave pri socialnih veščinah, verbalni in neverbalni komunikaciji, izražanju čustev in vrsto specifičnih potreb, zato se v Ljubljani trudimo za izboljšanje pogojev za njihov razvoj in dajemo velik poudarek na prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami in njihovemu vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces.

Preberite tudi: