torek, 10. 9. 2019

Svetovni dan preprečevanja samomorov

10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomorov, ki sta ga Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in Svetovna zdravstvena organizacija prvič razglasili leta 2003.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je lani v Sloveniji za posledicami samomora umrlo 353 oseb, od tega 274 moških in 79 žensk. Slovenija je po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem, klub temu, da so v zadnjih desetih letih na NIJZ zabeležili upad samomorov v vseh starostnih skupinah.

Svetovni dan preprečevanja samomora je vsako leto priložnost za ozaveščanje o problemu samomora, zmanjšanje z njim povezane stigme, predvsem pa informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti.

Preprečevanje samomorov je naloga celotne družbe, ki se je moramo zavedati vse dni v letu. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja ter pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju, zato že vrsto let sofinanciramo izvajanje programov nevladnih organizacij, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav in stisk ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pomembno vlogo pa imajo tudi pri razvoju podpornih programov.

Z upanjem na uspešno soočanje s stiskami spodaj navajamo kontaktne podatke organizacij, ki nudijo različne oblike pomoči in ki jih sofinanciramo na Mestni občini Ljubljana:

Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
T: 01/ 251 2950, 031 704 707
E: info@posvet.org

Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 Ljubljana
T: 01/ 544 4760
E: svetovalnica@altra.si

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/ 620 0423
E: info@ozara.org

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje
Belokranjska 2, 1000 Ljubljana
T: 01/ 230 7830
E: info@sent.si

 

Preberite tudi: