petek, 9. 9. 2022

Svetovni dan preprečevanja samomorov - skupaj za dober namen po hormon sreče

10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomorov. To je priložnost za ozaveščanje o problemu samomora, zmanjšanje z njim povezane stigme, predvsem pa informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti.

Geslo letošnjega obeleževanja svetovnega dneva preprečevanja samomorov, ki sta ga Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in Svetovna zdravstvena organizacija prvič razglasili leta 2003, je: Skupaj za dober namen po hormon sreče.

Preprečevanje samomorov je naloga celotne družbe, ki se je moramo zavedati vse dni v letu. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja ter pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Prav v ta namen Mestna občina Ljubljana že vrsto let sofinancira izvajanje programov nevladnih organizacij s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav in stisk ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pomembno vlogo pa imajo tudi pri razvoju podpornih programov.

Z upanjem na uspešno soočanje s stiskami spodaj navajamo kontaktne podatke organizacij, ki nudijo različne oblike pomoči.

Kontaktni podatki organizacij s programi, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana

Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski

Tržaška 132, 1000 Ljubljana
T: 01/ 251 2950, 031 704 707
E: info@posvet.org

Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju

Zaloška 40, 1000 Ljubljana
T: 01/ 544 4760
E: svetovalnica@altra.si

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja

Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/ 620 0423
E: info@ozara.org

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Belokranjska 2, 1000 Ljubljana
T: 01/ 230 7830
E: info@sent.si

 

Preberite tudi: