četrtek, 22. 4. 2021

Trg mladinskih delovnih brigad bo dobil novo podobo

Začeli smo s prenovo Trga mladinskih delovnih brigad (Trg MDB), v okviru katere bomo med drugim uredili park in razširili površine za pešce in kolesarje.

Prenova trga in bližnjih križišč

Območje prenove zajema severni in južni del Trga MDB ter rekonstrukcijo križišč Aškerčeve in Prešernove ceste, Prešernove in Rimske ceste ter križišče Aškerčeve, Tržaške in Bleiweisove ceste.

foto

Na severnem in južnem delu Trga MDB bomo uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili bomo drevesa in namestili urbano opremo. Sočasno bomo obnovili vodovod, plinovod in javno razsvetljavo.

Nova prometna ureditev na območju trga bo sledila načelom skupnega prometnega prostora. Na trgu si bo tudi po prenovi mogoče izposoditi kolo iz sistema Bicikelj. Polnilnice za električna vozila, mesta za izposojo električnih vozil iz sistema souporabe vozil in parkirna mesta za taksi vozila bomo premestili na rob trga in na druge lokacije v bližini.

Kakovosten javni prostor

S prenovo želimo zvišati kakovost javnega prostora in Trgu MDB povrniti vlogo trga. Povečali bomo območja za pešce in kolesarje, prav tako bo prostor postal privlačnejši tudi za ponudnike poslovno-trgovskih storitev.

foto

Dela, ki jih izvaja v postopku javnega naročila izbrano podjetje KPL d.o.o. skupaj s PZG d.o.o., bodo trajala predvidoma eno leto. Pogodbena vrednost znaša 2.994.035,80 EUR brez DDV.

Spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991

V okviru prenove bomo letos postavili tudi spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991, s katerim bomo obeležili 30. obletnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo.

foto

Na javnem natečaju za izbor likovno najboljše rešitve, ki smo ga pripravili na pobudo Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana, Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, sta zmagali kiparki Lada Sedlaček in Metka Zupanič.

Postajališče Bicikelj na Trgu MDB začasno ne deluje

Zaradi gradbenih del postajališče sistema Bicikelj na Trgu MDB (št. 13) začasno ne deluje. Temu najbližja postajališča so pri parkirišču NUK II (št. 14, Zoisova cesta), pri Kopališču Kolezija (št. 64, Gunduličeva ulica), pri Iliriji (št. 18, Tržaška cesta 37) in v Rožni dolini (št. 26, Škrabčeva ulica).

Preberite tudi: