ponedeljek, 22. 8. 2011

Ujemi veselje življenja

Izšel je Zbornik programov za otroke, mladostnike in njihove starše s področja preprečevanja zasvojenosti za šolsko leto 2011/2012.

Živimo v obdobju, kjer življenjski tempo narekujejo hitre tehnološke in družbene spremembe, hkrati pa se starši in pedagogi srečujejo z novimi izzivi in težavami v odraščanju in razvoju naših otrok in mladostnikov.

Zavedamo se naše odgovornosti in nujnosti po celovitem pristopu k zdravem in varnem odraščanju otrok in mladostnikov, zato vam v novem zborniku Mestne občine Ljubljana predstavljamo programe za otroke, mladostnike in njihove starše, ki jih na področju preprečevanja zasvojenosti sofinancira Mestna občina Ljubljana (Zbornik programov 2011/2012 je v priponki).

Poseben poudarek pri preventivnih programih dajemo tudi dodatnemu izobraževanju pedagoških delavcev, hkrati pa se boste lahko starši udeležili brezplačnih predavanj in delavnic na teme:

  • razvoj otroka,
  • razvoj zdrave otrokove samopodobe,
  • komunikacija v družini,
  • mediacija,
  • motivacija in samostojnost otroka,
  • vplivi interneta in
  • motnje hranjenja.

Z letošnjim šolskim letom smo uvedli tudi preventive medgeneracijske programe, s katerimi želimo med generacijami izboljšati odnose, komunikacijo in odgovornost za sočloveka.

V zborniku predstavljamo vse javne zavode (vrtce in osnovne šole), ki delujejo na območju MOL in katerih ustanoviteljica je MOL, in ostale javne zavode (srednje šole, dijaške domove, itd.), ki jih je ustanovila Republika Slovenija, in se v njih izvaja vsaj en izmed s strani Mestne občine Ljubljana sofinanciranih programov. Prav tako smo v zbornik vključili vse programe, ki se poleg programov, ki potekajo v ljubljanskih javnih zavodih, izvajajo na lokacijah izven naših javnih zavodov.

Programi s področja preprečevanja zasvojenosti so del življenja naših otrok, mladostnikov, njihovih staršev in pedagoških delavcev ter so zastavljeni tako, da so teme enega sklopa največkrat smiselno povezane ali nadgrajene.

Za vse dodatne informacije in sodelovanje se lahko obrnete na sodelavki Urada za preprečevanje zasvojenosti MOL, ki sta dosegljivi na telefonski številki 01/306 40 53 in 01/306 40 35 oziroma na e-naslovu preventiva@ljubljana.si.

Želimo si varno odraščanje naših otrok in mladostnikov ter vas vabimo, da se udeležite kateregakoli srečanja, ne glede na to, katero šolo ali vrtec v Ljubljani obiskuje vaš otrok.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL