četrtek, 19. 3. 2020

Upoštevajte ukrepe glede druženja na prostem

Kljub številnim pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih v večjih skupinah, opažamo, da se nekateri še vedno zbirajo na odprtih igriščih in drugih športnih površinah. Znova pozivamo vse, upoštevajte navodila Vlade RS in se izogibajte druženju v večjem številu.

Predvsem apeliramo na starše, da svojim otrokom pojasnijo nevarnost medsebojnega druženja. Pozivamo vas, da z lastnim zgledom in upoštevanjem navodil poskrbite za varnost vseh nas.

Kot veste, so vsa šolska igrišča že zaprta, prav tako tudi vse zunanje športne površine v upravljanju javnega zavoda Šport Ljubljana, kjer je to fizično mogoče. 
Prosimo, upoštevajte zapore in obvestila na igriščih, ne plezajte čez ograje ali na kakšen drug način dostopajte do njih.

Bodimo strpni, sočutni in odgovorni do sebe in drugih!

Preberite tudi: