sreda, 2. 9. 2020

Urejamo za vas: divji kostanj ob Vidovdanski ulici

V sredo, 2. septembra, bomo zaradi zagotavljanja varnosti odstranili divji kostanj ob Vidovdanski ulici.

Arboristični pregled je namreč pokazal, da obstaja močno povečana nevarnost odloma severnega vrha, na južnem vrhu pa so vrhovi izrazito asimetrični in se izraščajo iz šibke podlage. Drevo bomo nadomestili predvidoma jeseni.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

Preberite tudi: