ponedeljek, 11. 5. 2020

Urejamo za vas: odstranili bomo obolelo drevo v Tivoliju

Predvidoma v torek, 12. maja 2020, v primeru zelo slabega vremena pa dan kasneje, bomo zaradi zagotavljanja varnosti mimoidočih odstranili divji kostanj v drevoredu Pod turnom v Tivoliju.

foto

Arboristični pregled drevesa je pokazal znake razkrojnih procesov v različnih fazah. Drevo ima zasut koreničnik, krožne korenine, stare mehanske poškodbe in prisotne številne trosnjake glive, ki je povzročila obširen razkroj lesnih tkiv debla na in pod nivojem tal in s tem zmanjšala stabilnost drevesa.

Drevo bomo jeseni nadomestili z novim.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim tako letos sadimo drevesa na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

 

Preberite tudi: