petek, 6. 8. 2021

Urejamo za vas: oslabljen divji kostanj v Tivoliju

Zaradi zagotavljanja varnosti bomo predvidoma v ponedeljek, 9. avgusta 2021, odstranili divji kostanj ob mini golf igrišču v Bloudkovem parku v Tivoliju.

Arboristični pregled je namreč pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma drevesa zaradi mehanskih poškodb in prisotnih razkrojnih procesov.

Divji kostanj v Tivoliju in oznaka za posek. Foto: arhiv MOL
Foto: arhiv MOL

Ljubljana, mesto dreves

V Ljubljani, ki je prepoznana kot »svetovno mesto dreves« v okviru programa Tree cities of the World, se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, če okoliščine to dopuščajo. Nenehno sadimo tudi nova drevesa – v okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin.

Preberite tudi: