sreda, 12. 5. 2021

Urejamo za vas: oslabljeni divji kostanj na Prulah

Zaradi zagotavljanja varnosti smo morali odstraniti divji kostanj v drevoredu na Prulah. Zaradi razkrojnih procesov je obstajala nevarnost odloma vrhov ali celega drevesa.

foto
Drevo bomo predvidoma v jesenskem času nadomestili.

Skrb za drevesa

V Ljubljani, ki je prepoznana kot »svetovno mesto dreves« v okviru programa Tree cities of the World, se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, če okoliščine to dopuščajo, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin.

 

Preberite tudi: