četrtek, 23. 4. 2020

Urejamo za vas: sečnja v Bizoviku

Na območju gozda med Hruševsko cesto in Krožno potjo bo predvidoma od četrtka do sobote, od 23. do 25. aprila 2020, potekala sečnja dreves, ki jih je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije.

Za posek je označenih 14 smrek, ki so močno poškodovane zaradi posledic vetroloma.

Delovišče bo označeno in zavarovano, sprehajalcem pa svetujemo, naj se gibljejo skladno z navodili in priporočili, ki veljajo v času epidemije koronavirusa, izogibajo naj se delovnemu območju ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del.
Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: