torek, 3. 3. 2020

Urejamo za vas: sečnja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo predvidoma od srede, 4. marca, do ponedeljka, 9. marca 2020, potekala sečnja dreves, ki so jih za posek označili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Sečnja bo potekala na treh lokacijah:

  • v gozdnem trikotniku med Koseško cesto in nogometnim igriščem
  • med Večno potjo in gostiščem v Mostecu
  • med skakalnicami in Drenikovim vrhom

Označeno drevje je treba posekati iz sanitarnih razlogov, saj gre za oslabelo oziroma poškodovano drevje. Skupaj je za posek označenih 12 dreves oziroma 15 m3 lesa.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Sprehajalci, pozor!

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: