četrtek, 11. 7. 2019

V KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo začeli z nego gozda

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo na parcelah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, začeli z gojitvenimi deli oziroma nego gozda v mlajših razvojnih fazah.

Dela opravlja gozdar gojitelj, ki pri svojem delu sledi usmeritvam revirnega gozdarja in lastnika gozda. Zelo dobro mora poznati drevesne in grmovne vrste, njihove rastne zahteve ter dinamiko rasti dreves v višino. Pri svojem delu mora imeti posluh za gozdne živali, saj pri izvajanju nege gozda posega tudi v njihov življenjski prostor.

Orodje
Foto: Sasa Vochl

Gozdar gojitelj uporablja različne vrste orodij kot so škarje, žagica, sekira, vejnik, srp, kosa in motorna žaga. Kjer mladje nima zaščite s strani starejših dreves, mora okrog mladih dreves odstraniti bujno zeliščno plast (trave, praproti, robide in drugih zelišč), grmovnice in ovijalke ter uravnavati zastopanost posameznih drevesnih vrst.

Strokovno izvedena in redna nega zagotavljata razvoj zdravega ter stabilnega gozda.

Preberite tudi: