torek, 28. 3. 2023

V ZD Ljubljana uspešna zunanja presoja sistema kakovosti

V ZD Ljubljana se je uspešno končala obnovitvena zunanja presoja sistema kakovosti Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ. ZD Ljubljana je obnovil certifikata ISO 9001:2015 in EN 15224:2016, mednarodni evropski standard za zdravstvo.

Zunanji presojevalci so po dveh dneh presoje izrekli številne pohvale za največji zdravstveni zavod v osnovnem zdravstvu. Med drugim so poudarili prijetno komunikacijo, predane zaposlene, vodstvo, ki se izjemno trudi, skrb za javno zdravstvo, dobre delovne pogoje. Pohvalili so vpeljavo različnih novosti: »pediatrični trak«, »laični svetovalec«, »rdeči alarm«, »krožki kakovosti«, Simulacijski center, Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, ki sta unikum v slovenskem prostoru in osnovnem zdravstvu. Kot dobro so presojevalci izpostavili tudi izhodne razgovore kadrovske službe, vlaganje v sodobno opremo, pobudo za uporabo tabličnih računalnikov v patronažni službi. Presoja ni pokazala neskladnosti, kar so presojevalci izpostavili kot redkost. Podanih pa je bilo nekaj priporočil za izboljšave, ki nam bodo pomagala, da bomo svojo dejavnost še izboljšali.

"V ZD Ljubljana smo ponosni, da smo nosilci certifikata kakovosti že od leta 2012. Sistem vodenja kakovosti in njegova implementacija spodbuja razmišljanja ter iskanje novih, bolj racionalnih poti, v naši notranji organizaciji in odnosih med pacienti oziroma zdravstvenimi delavci. V tem kontekstu želimo biti konkurenčni, v zdravstvenem prostoru pa prepoznavni po odličnosti, boljšemu pristopu do storitev in razvoju ZD Ljubljana", so izpostavili. 

Preberite tudi: