petek, 1. 3. 2019

Vabimo na delavnici URBforDAN za boljše upravljanje z Golovcem

Po uspešnih delavnicah z uporabniki in lastniki gozdov Golovca novembra lani ter analizi opravljene ankete med njimi, ki smo jo izvedli v sklopu evropskega projekta URBforDAN, 11. in 12. marca 2019 pripravljamo drugi sklop delavnic.

Udeležencem želimo predstaviti rezultate prve delavnice z izvlečki analize vprašalnikov, poleg tega pa tudi najbolj pereče tematike, ki jih bomo lahko le s skupnimi močmi uspešno razrešili.

Z drugo delavnico jih želimo še aktivneje vključiti v projekt URBforDAN  – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ker je potrebno določiti vsebine in njihovo prostorsko razmestitev po Golovcu, ki smo ga izbrali za testno območje.

Sprejemamo prave odločitve za upravljanje z urbanimi gozdovi. Foto: Vita Kontić

Vaša vloga je pomembna

Vloga lastnikov gozdov in uporabnikov pri odločanju o rabi gozdov in usmerjanju prostočasnih aktivnosti v gozdovih je namreč ključna za usklajeno rabo gozdov, zato želimo pridobiti njihov pogled na razvoj dejavnosti ter ideje pri pripravi predlogov za bodočo ureditev rabe gozdov tem območju.

S tem namenom vse, ki jih zanima sodelovanje z Mestno občino Ljubljana in Zavodom za gozdove Slovenije v projektu URBforDAN, vabimo na dva dogodka.

Delavnica za lastnike gozdov Golovca bo  v ponedeljek, 11. marca 2019, od 17.30 do 20.00, delavnica za uporabnike Golovca pa dan pozneje ob isti uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo (Devinska ulica 1b, 1000 Ljubljana).

Zbiramo prijave na delavnici

Zaradi omejenega števila mest se je na delavnico potrebno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na delavnici za lastnike gozdov Golovca, ki bo 11. marca, potrdite najkasneje do srede, 6. marca, na elektronski naslov tina.simoncic@zgs.si ali na telefonsko številko 01 470 00 68.

Udeležbo na drugi delavnici za uporabnike Golovca, ki bo 12. marca, pa, prosimo, potrdite najkasneje do četrtka, 7. marca, na elektronski naslov jurij.kobe@ljubljana.si ali na telefonsko številko 01 306 1761.

Kako je bilo na prvem sklopu delavnic?

Novembra lani smo izvedli delavnico z uporabniki in s predstavniki posameznih skupin uporabnikov ter delavnico z lastniki gozdnih zemljišč na Golovcu. Pridobili smo veliko novih idej, ki jih želimo na drugem sklopu delavnic še nadgraditi in razviti.

Več informacij o prvem sklopu delavnic je na voljo tukaj.

Prva delavnica v projektu URBforDAN.