petek, 5. 2. 2021

Vpis v ljubljanske vrtce za šolsko leto 2021/22

V ljubljanskih javnih vrtcih bo od 1. do 15. marca 2021 potekal vpis otrok za šolsko leto 2021/2022.

Zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja COVID-19 bo vpis v vseh ljubljanskih javnih vrtcih potekal po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Kdo mora oddati vlogo 

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/2021
  • starši, ki so vlogo oddali po 17. 3. 2020 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana

Vloge za vpis posredujete v vrtec vaše prve izbire. Če bo v vašem vrtcu prve izbire vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec.

Komisije bodo zasedale od 30. marca do 1. aprila 2021, v petek, 6. aprila 2021, pa bodo poslali obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Podrobnejši podatki glede vpisa v posamezni vrtec so objavljeni na spletnih straneh vrtcev, dodatne informacije dobite v vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL.

Preberite tudi: