petek, 7. 6. 2019

Začenja se drugi del preventivne akcije Hitrost

V Ljubljani bomo sodelovali tudi v drugem delu preventivne akcije Hitrost, katere cilj je zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti. Akcija bo potekala od 10. do 23. junija 2019.

Redarji Mestnega redarstva MOL bodo izvajali poostren nadzor hitrosti s samodejnima merilnima napravama, nameščenima v službenih vozilih, ter s stacionarnima samodejnima merilnima napravama na lokacijah, določenih na podlagi varnostne ocene. Osredotočili se bodo predvsem na okolico šol, vrtcev in drugih vzgojno izobraževalnih ustanov, domov starejših občanov ter na območja z večjo frekvenco pešcev, kjer zaznavamo večje število prekoračitev hitrosti.

Glavni cilji preventivne akcije Hitrost so:

  • zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti
  • zmanjšati število žrtev prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti
  • zmanjšati število hudo poškodovanih zaradi hitrosti

Vsem udeležencem v prometu svetujemo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim varnostnim razmeram in upoštevajo cestnoprometne predpise in signalizacijo ter tako s svojim ravnanjem prispevajo k skrbi za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu ter h kakovosti bivanja v Ljubljani.

Preberite tudi: